Sajtótájékoztató az oktatási és szociális intézmények felújításáról

 

 

Az önkormányzat folytatva a város középületeinek megújulási programját ebben az évben kiemelt figyelmet szentelt településünk oktatási és szociális intézményeinek felújítására és állagmegóvására. A költségvetésben mintegy 50 millió Ft-ot különített el erre a célra és azt többszöri egyeztetések után, valamint pályázati forrásokkal kiegészítve lehetőség nyílt arra, hogy 6 óvodánál, 5 általános iskolánál, 3 középiskolánál és 7 egyéb intézménynél végezhetnek el kisebb-nagyobb felújítási munkálatokat.

A legnagyobb értékű felújítások a Zsoldos Ferenc Szakközépiskolában, a Koszta József Általános Iskolában és a Klauzál Gábor Általános Iskolában voltak.

 

Az elvégzett munkák részletezése:

 

 

 

Kossuth utcai óvoda tálalókonyha és étkező komplett felújítása

 

 

 

Zsoldos F. Szakközépiskola homlokzati ablakok cseréje járulékos munkákkal,

klinker burkolat hibáinak javítása

 

 

 

Rákóczi utcai óvoda 4 db foglalkoztató padozati konstrukció cseréje

 

 

 

Köztársaság utcai óvoda földszinti vizesblokkok komplett felújítása

 

 

 

Koszta J. Általános Iskola tornatermi üvegtéglafalak cseréje, ablakok javítása

 

 

 

Gróf Széchenyi Általános Iskola 2 tanterem padozati konstrukció cseréje és kiskönyvtár ablakcseréje

 

Rákóczi (Ruhagyári) óvoda cserép-és fémlemezfedés beázás miatti javítása

Mátéffy utcai óvoda perforálódott függő ereszcsatornák cseréje

Klauzál utcai óvoda selejt bejárati ajtó cseréje járulékos munkákkal

Deák F. Általános Iskola selejt ablakok cseréje járulékos munkákkal

Damjanich J. Általános Iskola 1 tanterem padozatcseréje és festési munkái

Klauzál G. Általános Iskola 6 tanterem pvc padlóburkolat csere aljzatjavításával

Lajtha László Zeneiskola cserépfedés részleges felújítása Kiss Bálint u-i épületszárnyon

Általános Iskolai Kollégium cserépfedés felújítás folytatása Ady u-i épületszárnyon

Boros S. Szakközépiskola egy szinten elektromos hálózat szabványosításának folytatása

Központi Gyermekélelmezési Konyha férfi wc - blokk csempeburkolat - és vakolatjavítás, festése

Szarvasi úti konyha női wc - blokk csempeburkolat - és vakolatjavítás, festése

Városi Gyermekkönyvtár lapostető vízszigetelés felújítása lég - és világítóakna lefedése

Hajléktalan szálló délkeleti épületszárny héjazat cseréje, mennyezet hőszigetelése

Gondozási Központ utcafronti homlokzatvakolat felújítása

 

Korábban elkészült a Tóth József Színház felújítása és folyamatos volt a felújítás a polgármesteri hivatal irodáinak festése. Tervek között szerepel még két orvosi rendelő (a Klauzál utcai és Vörösmarty utcai felnőtt körzeti orvosi rendelők) átalakítása, illetve bővítése, mely pályázati források függvénye.

 

Újságírói kérdés:

-A szülők körében egyre jobban terjed az a hír, hogy ingyenesen vehetik igénybe a tankönyveket.

- Kik vehetik igénybe ingyenesen a tankönyveket?

 

Ingyenes tankönyv és óvodai étkeztetésről:

Vannak olyan iskolák akik az elmúlt év során kigazdálkodták, hogy az elsősök ingyen jussanak hozzá a tankönyvekhez, de a jogszabály így szól az ingyenes tankönyv és az ingyenes óvodai étkeztetésről:

 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosult 2003. szeptember 1-jétől a tartósan beteg, vagy súlyos fogyatékos, a három vagy többgyermekes családban élő, továbbá az egyedülálló szülő eltartásában élő nappali rendszerű oktatásban részt vevő iskolai tanulók, valamint az 1-4. évfolyamon a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók.

 

2003. szeptember 1-jétől óvodai ingyenes intézményi étkeztetésben a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családokban élő, óvodai nevelésben részesülő gyermekek jogosultak.

 

 

Sajtótájékoztatón elhangzott statisztikai adatok

2003/2004. nevelési-illetve tanév

 

 

   1.) Óvodák:

- 2003. április 14-16 között óvodai beiratkozások.

- Az 1169 férőhelyre az Óvodai Munkáltató Körzetekbe összesen 1002 gyermeket írattak be, az előjegyzett gyermekek száma (akik 3. életévüket 2004. O5. 31.-ig) 82. Így az önkormányzati óvodákban összesen 1084 óvodásra számíthatunk.

- A Felsőpárti Óvodai Munkáltató Körzetben a csoportok száma 1-el csökkent, összesen jelenleg.48 óvodai csoport van.

- A Kiséri Óvodai Munkáltató Körzet 2003. szeptemberétől a Kossuth utcai Óvodai Munkáltató Körzetbe integrálódik. E nagy körzetnek tehát egy vezető óvónője lesz. Az óvodai munkáltató körzetek száma tehát négyre csökken.

- Két fejlesztő pedagógusi állás kialakítására is sor került: szeptembertől a Kossuth utcai és a Köztársaság utcai Óvodai Munkáltató Körzetben dolgozik az egyik, a Felsőpárti és az Apponyi téri Óvodai Munkáltató Körzetben a másik fejlesztő pedagógus.

- Az állandó helyettes óvónő a 2003/2004-es nevelési évben a Köztársaság utcai Óvodában dolgozik.

- A statisztikai előrejelzésre alapozott adatok szerint Szentes városban 2005-ig várhatóan alacsony meredekséggel tovább csökken az óvodáskorú népesség száma, ezért óvatos és körzetenként is átgondolt férőhelyszám és csoportszám-csökkentés indokoltnak látszik.

 

  2.) Általános iskolák:

- Szentes önkormányzati fenntartású általános iskoláiban a tanulók száma a 2002/2003. tanévben 2091 fő volt. A tanulócsoportok száma 94 (ebből az első osztályok száma: 10), pedagóguslétszám-szükséglet 218 fő volt. A szorgalmi időszak végén (júniusban) az önkormányzati iskolákban 299 nyolcadik osztályos tanuló fejezte be az általános iskolai tanulmányait.

- Az áprilisban beiratkozott első osztályosok száma 244 tanuló (ez 31 tanulóval, illetve 1 tanulócsoporttal több, mint a tavalyi hasonló időszakban), az adatok azonban azt mutatják, hogy az általános iskoláskorú népesség Szentesen is csökken.

 

- A napközi otthoni (iskolaotthonos, tanulószobai) igényeket az iskolák teljes mértékben kielégítették. E foglalkozásokat a 2002/2003. tanévben 1191 tanuló vette igénybe. Az igények növekvő tendenciát mutatnak az előző tanévhez képest.

- Szentes Város Önkormányzata nem kötelező, önként vállalt feladatai keretében gondoskodik a kollégiumi ellátásról. Az Általános Iskolai Kollégiumba jelenleg már kb. 40 tanuló kérte felvételét (kb. 80%-os kihasználtság), a Terney Béla Középiskolai Kollégiumba mindezidáig 296 fő nyert felvételt (csaknem 100%-os a kihasználtság).

- A Lajtha László Művészeti Iskolában az alapfokú művészetoktatás keretében, több mint 800 tanuló zene-és táncoktatása várható, a tanulók létszáma emelkedett.

Szentes, 2003. 08. 27.