Strandi bérlet és belépőjegy árak

 

 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. március 21-én tartja meg márciusi testületi ülését, melyen döntenek a ligeti strandfürdő belépőinek és bérleteinek áráról.

Az alábbi anyag került a képviselők elé, mely tartalmazza a belépőjegyek és bérletek tervezett összegét.

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A szentesi Sportuszoda a közelmúltban látványos beruházásokkal gazdagodott. Ezek a beruházások olyan új szolgáltatásokat kínálnak az idelátogatók számára, amelyek korábban nem, vagy csak részben jellemezték az uszoda üzemét.

Az eddig megvalósult fejlesztések a következők: új öltözőépület kabinokkal, termálmedence, gyermekmedence csúszdával, csúszdarendszer, játszótér, valamint a felsorolásban szereplő objektumok összekötését szolgáló díszburkolat.

Folyamatban lévő fejlesztések: a visszaélések kiküszöbölésére alkalmas elektronikus beléptető rendszer, parkosítás, kemping kőházak, a kemping megközelítését biztosító úttest.

Tervezett fejlesztések: szauna, minigolf, az uszoda területén szétszórtan elhelyezkedő erősen amortizálódott épületek hasznosítása vagy lebontása, strandröplabda- és strandfoci pálya, műkő pingpongasztal, sakktábla,  lengőteke

A fenti felsorolásokban szereplő fejlesztések üzemeltetése meglehetősen összetett, plusz feladatot jelent az uszoda számára, mind szervezési, mind üzemeltetési téren.

A bevezetőben szereplő fejlesztések az uszoda korábbi színvonalához viszonyítva jelentősen megemelik az uszodában értékesített szolgáltatások színvonalát. Mind az infláció, mind a színvonal emelkedése indokolja azt, hogy a strandszezont az uszoda egy jól átgondolt, logikusan felépülő, az értékesített szolgáltatások színvonalát tükröző belépő és bérletrendszerrel kezdje meg.

Az uszoda korábbi években gyakorlattá vált belépő- és bérletértékesítési rendszere erősen elavult, és sokszor alkalmat teremtett az uszoda szolgáltatásainak illetéktelen igénybe vételére.

Ezt a hiányosságot minden bizonnyal kiküszöböli az új számítógép-vezérelt beléptető rendszer, amely minimálisra csökkenti a visszaélések lehetőségét, hozzájárulva ezáltal az uszoda gazdaságos üzemeletetéséhez.

 

 

Az új elektronikus berendezés sajátossága, hogy miután a rendszer teljesen kiépül, képessé válik arra, hogy minden látogatóról a belépés pillanatában pillanatfelvételt készít, amelyet meghatározott ideig tárol. Visszaélés gyanúja esetén a felvételek visszakereshetőek és kilistázhatóak.

Az új belépő- és bérletrendszer megalkotásának általános elve, hogy minden uszodalátogatónak rendelkeznie kell valamilyen belépésre jogosító vonalkóddal ellátott belépővel. Az új belépőrendszer megalkotása lehetőséget teremt különböző kedvezmények széleskörű igénybe vételére. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a diákok számára továbbra is könnyen hozzáférhető szabadidős elfoglaltság legyen az uszoda és annak létesítményei. Ennek a struktúrának a megalkotásában a Szentesi Diákönkormányzat javaslatait igyekeztünk alapul venni.

Fontos szempontnak tekintettük, hogy aki a városba látogat és csak napijegyet vásárol, az a szolgáltatás teljes díját fizesse meg és a hetibérlettel ösztönözzük arra, hogy több napot tartózkodjon városunkban és így a kedvezményeket igénybe tudják venni. A 6 éves korig a díjmentességgel az egészséges életmódra való nevelést próbáljuk ösztönözni, a másik célunk pedig, hogy a családok gyakrabban látogassák az uszodát több kiskorú gyermekkel is. A 70 éves kor feletti díjmentességgel szintén az egészséges életmód fenntartását, karbantartását szeretnénk elérni.

Az új rendszer megalkotásánál másik fontos szempont volt, hogy a belépők árába beépült minden már meglévő fontosabb szolgáltatás igénybe vételének lehetősége (csúszda).

 

 

A munka sarkalatos pontja volt a sportegyesületek sportolóinak bérlettel való ellátása, hiszen nekik is rendelkezniük kell belépésre jogosító igazolvánnyal. Ez technikailag úgy valósul meg, hogy a sportegyesületek listát készítenek igazolt sportolóikról, amelyet továbbítanak a Sportközpont felé. A lista alapján névre szóló belépőkártyát kapnak majd a sportolók. A bérletek ellenértékét az Önkormányzat biztosítja az egyesületek számára a sport finanszírozására szánt keretből. Amennyiben egy sportoló befejezi a szakosztályi sportmunkát, a bérlete letiltásra kerül, a továbbiakban ugyanazok a szabályok érvényesek rá is, mint az uszoda többi látogatójára.

Azok a látványos, új beruházások, amelyek az uszoda új arculatához hozzájárultak, megkívánnak néhány fontos szervezési feladatot. Ezek közül talán a legfontosabb az új öltözőépület gazdaságos kihasználásának megszervezése.

 

 

Az új épület legfontosabb feladata az uszodalátogatók számára átöltözési lehetőség biztosítása, higiénikus, kulturált és esztétikus környezetben.

Az új épület fogadja magába az uszodapénztárat, valamint az uszodai dolgozók szociális helyiségeit.

Az új épületben helyet kaptak irodahelyiségek is, amelyek az uszodavezetés, valamint az uszodában működő egyesületek adminisztratív munkáját könnyíthetik meg.

Az új öltözőépülethez szervesen kapcsolódik a szintén újonnan kialakított kabinsor.

A kabinok értékesítése mind a korábbi időszakban, mind a jövőben az uszoda egyik legkeresettebb szolgáltatásai közé tartozik. A mos kialakított kabinok száma meghaladja az eddigit, így hasznos bevételi forrást jelent.

A kabinok kiosztásánál szempont volt, hogy a jogfolytonosság elvét figyelembe véve minden korábbi bérlő jogosult bérleti szerződést kötni egy új kabinra, amennyiben igényt tart rá. Ezek után kerülhet sor az üresen maradt kabinok bérbeadására.

Az új öltözőépület szociális szolgáltatások terén tehermentesíti a lelátó épületét, amely korábban kizárólagos helyszíne volt ennek, emiatt túlzsúfolt volt. Ez a zsúfoltság együtt járt az elhasználódással is, ezért a felújítási munkálatok során a lelátó kiemelt szerepet kap.

A kibővült öltözői kapacitás enyhíteni tudja a sportegyesületek öltözőhiányát. is.

 

 

Fontos szervezési feladat a csúszdarendszer zavartalan üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosítása. A csúszda üzemeletetése szakaszos rendszerben történik, előreláthatólag 40 perces folyamatos üzemet 20 perces technikai szünet követ majd. Az eddigi tapasztalatok alapján azért szükséges technikai szünetet tartani, mert ezt megköveteli a csúszdához tartozó medence üzem közbeni vízvesztesége, valamint a személyzet pihenőideje. A csúszda biztonságos üzemeltetésénél kiemelt felelősség hárul a kezelőszemélyzetre, ami elsősorban az egymást követő csúszások időtartamának megválasztásában nyilvánul meg.

Szentes, 2003. 03. 21.