Járdafelújítások Szentesen

 

 

A Területfejlesztési Tanácshoz nyújtotta be járdarekonstrukciós pályázatát a szentesi önkormányzat és harminc százalék önerő mellé hetvenszázalékos támogatást nyert el. Ennek köszönhetően ebben az esztendőben közel harmincmillió, jövőre huszonöt, és az azt követő évben pedig tizenhárommillió forintot fordíthat a gyalogos közlekedési felületek állapotának javítására.

A felújítási program szerint a várost három területre osztották fel ahol egy időben folytak a felújítási munkálatok. Ebben az esztendőben a rossz idő beállta előtt sikerült végezni a kivitelezőnek a Széchenyi-ligeti gyalogjáró újjáépítésével, de új alapot kapott például a Szent Anna, a Mentő, a Szegfű utca, a Korsós sor, a Török Ignác, a Vécsei utca, s még sorolhatnánk. A járdák felújításának igényeit a választott testületi képviselők, a műszaki osztály és a városellátó intézmény együttesen mérte fel, illetve gyűjtötte össze a lakosság észrevételei alapján.

 

 

Ligeti sétány

A járdafelújításokból három szakaszt emelnénk ki a sok közül, mert ezeken a területeken díszburkolatot kaptak a felújított gyalogjárdák, melyek elkészítése az Usztrunul és Forrai Mérnöki Kft. munkatársait dicséri.

 

Ligeti sétány 210 méter hosszan és 2 méter szélességben (443 m2) füst antik térburkoló kő borítja. Az alkalmazott technológiát tekintve a meglévő járdalapos járda felbontása után megfelelő mélységű és szélességű földmunka un. tükörkiemelés történt. Az új járda 40 cm-rel szélesebb lett, mint a régi. A bontási munkát és a földmunkát a Városellátó Intézmény végezte, a kivitelezést pedig Usztrunul és Forrai Mérnöki Kft.

 

 

Brusznyai sétányon 145 fm hosszan és 3 m szélességben 430 m2-en őszi lomb színű térburkoló kő lett lerakva. Költségtakarékossági szempontokat is figyelembe véve a meglévő öntött aszfaltos felületű járdáról csak az aszfaltréteget bontották fel, majd az alatta lévő erősen deformálódott betonalap megmaradt és az felületi kiegyenlítés után az új burkolat alapjául szolgált. Ezzel megtakarították a teljes felületre elkészítendő bányakavics ágyazat költségét. Erre került rá homokágyazatba rakva a térburkoló kő. A régi keremitkő szegély is elbontásra került, helyette piros színű kertiszegély került lerakásra.

 

 

 

Vasútállomás előtti Nádai Géza tér körüli járdát 180 fm hosszan 203 m2 területen piros színű térburkoló kő. Alkalmazott technológiát tekintve a járdalapos szakaszokon a járdalapok felbontásra kerültek, ott a lefektetett piros színű szegélyek között tömörített bányakavics ágyazat készült és arra került rá homokágyazatra fektetve a térburkolat. Az öntöttaszfaltos szakaszokon a Brusznyai sétányhoz hasonlóan a járdáról az aszfalt felbontásra került, az alatta lévő betonalapot itt is felhasználták az új burkolat alapjául a kétoldali mellé szegélyezést követően.

 

 

A hétezer négyzetméternyi járda felújítására elnyert összeg után a miniszterelnöki hivatalhoz nyújtott be pályázatot hasonló, de látvány szempontjából szembetűnőbb változások érdekében a Városellátó Intézmény. A benyújtott pályázaton elnyert összegből a Széchenyi-ligeti öntözőrendszert szeretnék kiépíteni, de füvesítés, és fásítás is szerepel a tervezett munkálatokban. A nyolcvanmilliós beruházáshoz mindössze húsz százalék önerőt kellett megjelölni. A kedvező kondíciókkal meghirdetett pályázat sikere esetén még tetszetősebb arculatot kap a szentesiek által oly kedvelt Széchenyi-liget.

Szentes, 2003. 12. 03.