Finiséhez érkeztek a templomi tetőfelújítások

Műszakilag átadták az Evangélikus templom új tetőjét

 

"A neogótikus, idomtégla architektúrájú evangélikus templom Francsek Imre tervei alapján készült 1904-ben. A karcsú toronysisak, keskeny csúcsíves ablakok, a támpillérek, a bejárat fölötti rózsaablak a gótikus építészet legjellemzõbb stíluselemeire utalnak. Figyelemre méltó a dísztéglából rakott homlokzat architektúrája, a mázas cserépfedés, valamint a tölgyfaajtó kovácsoltvas növényi ornamentikája. A szentély színes ólomüveg ablakai Krisztusjeleneteket ábrázolnak." az alábbi leírást olvashatjuk a Szentes Helyismereti Kézikönyvében.

 

 

Mivel az építés óta eltelt 99 esztendő, ezért az elkorhadt teljes tetőszerkezetet kicserélték. Ennek a munkának most értek a végéhez, mert 2003. december 17-én műszakilag is átadták az építők. Elkészült a tetőszerkezethez tartozó díszbádog borítás, de a jövőben kerül kialakításra a villámvédelem.

Szerencsére sikerült Pathó Gyula lelkipásztornak anyagi forrást találni, hogy még ebben az évben befejeződjön a tetőfedés. Speciális, a Műemlékvédelmi Hivatal által is elfogadott de az eredetivel ellentétben nem mázas 17.000 db hódfarkú cserép került a helyére, és ezzel megakadályozták, hogy a téli időszakban tovább ne károsodjon a templom belső szerkezete.

 

   

 

A felújítási munkálat tovább folytatódik, de már a templom belsejében fogják kicserélni az elektromos hálózatot, és kialakítják a korszerű fűtésrendszert. A templombelsőhöz tartozik az orgona felújítása is, melyhez anyagi támogatást Szentes német testvérvárosából, a Sankt Augustin-i evangélikus gyülekezetétől is kaptak.

 

Előzetes tervek szerint 2004 tavaszán fogják újraszentelni a templomot, de addig rengeteg munka van hátra.

 

 

 

Református Nagytemplom

 

 

Szentesen még egy templom (református nagytemplom) kerül felújításra, melynek csak a tetőszerkezetének egy része újul meg. Ennél az építkezésnél már többször túllépték a vállalt határidőt az építők, de várható, hogy hamarosan elkészülnek, mert már a cserepeket teszik fel mesterek.

Szentes, 2003. 12. 19.