Terney Napok - 2003

 

 

 

2003. november 3-án a középiskolai kollégium névadójára emlékeztek a kollégiumban lakó diákok és nevelőik, és ezzel kezdetét vette a rengeteg kulturális programot felsorakoztató Terney Napok rendezvénysorozat.

Terney Béla 1905-ben Orosházán született, apja pénzügyi főtisztviselő volt, érettségi után beiratkozott a Képzőművészeti Főiskolára 1928-ban középiskolai rajztanári oklevelet szerzett, 1941-től a szenttamási állami polgári iskolához nevezik ki megbízott igazgatónak, az újvidéki állami polgári fiúiskola igazgatója. 1946-ban került Szentesre az állami polgári fiúiskolába. 1947-től a szentesi Horváth Mihály Gimnázium tanára és helyettes igazgatója . A gimnáziumban ábrázoló geometriát és művészettörténetet tanított. Felettesei megállapításai szerint az ország egyik legjobb tanára volt. Elérte azt, hogy tanulói nemcsak értették, de szerették is ezt a tárgyat. Óráit az önkéntes fegyelem jellemezte. Beszéde mindig halk és csendes volt, de sodróvá, magával-ragadóvá vált, amikor az egyetemes emberi művészet alkotásairól magyarázott.


 

Szentesen a Szent Anna templom diadalívét is ő készítette. 1961-től az intézet igazgatója 1966ig, nyugalomba vonulásáig. 1972-ben halt meg. Az 1976-han épült 304 férőhelyes kollégium 1994-ben vette fel a Terney Béla nevet. Terney Béla élete a tanítványai iránt érzett szeretet, a fenntartás nélküli bizalom mások becsületességében és az övéhez hasonló munkaszeretetben példaként szolgálhat Szentes és a kollégium diákjainak és nevelőtanárainak egyaránt. Minden év novemberében 1 hetes rendelvénysorozattal tisztelegnek névadójuk emléke előtt a kollégiumi lakók. Így teszik ezt most is 2003-ban is!

 

 

 

Béla bácsi sírján elhelyezett virágok után a kollégiumi emléktálba megkoszorúzása következett, majd az egy hétig nyitva tartó kiállítás megnyitója, amikor is Józó Béla (1903-1971) Leánya és Unokáinak gyűjteményes kiállítását nyitotta meg Berkecz István festőművész és Szaplonczay Miklós görög-keleti parochus.

 

 

 

Szentes, 2003. 11. 05.