Sajtótájékoztató

2003. november 18.

 

Sajtótájékoztató keretében ismertették a Szentesi Ipari Parkban lévő Esze Tamás laktanya rehabilitációja keretében megvalósítani kívánt gazdaságfejlesztési, munkahely-teremtési, ipari- és intézményfejlesztési elképzeléseket, valamint a külföldi és hazai befektetőkkel folytatott tárgyalások eredményeit.

 

 

 

   Előzmények, lehetőségek

A MeH Nemzeti Területfejlesztési Hivatala nevében a VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság 2003 júliusában hirdette meg a Phare 2002-2003 program „Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése" c. pályázatát. E program kiemelten támogatja - a városközpontok rehabilitációja mellett - a hasznosítatlan egykori honvédelmi épületek funkcióváltással járó felújítását.

Szentesen teljesen kihasználatlan az Esze Tamás laktanya egykori parancsnoki épülete, valamint a vállalkozói Inkubátorház (egykori legénységi épület) felső szintjei. A Progress Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Csongrád Megyei Központjával és a Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal konzorciumban, valamint a város fő foglalkoztatóinak együttműködésében került kidolgozásra az a településfejlesztési akcióterv, melynek eredményeként az Inkubátorházban képző központ kialakítására, az egykori parancsnoki épületben szociális szállás létesítésére a Progress Alapítvány nyújtotta be pályázatot.

 

   Projekt célja és eredménye

Halmozottan hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációja érdekében szociális szállás építése (férőhely 72 fő), elhelyezés tartós foglalkoztatás lehetőségének megteremtéséhez, valamint a munkavállalók át- és továbbképzésének megoldására képzési központ kialakítása az egykori Esze Tamás laktanya területén. A szociális szállás szabad kapacitásai kollégiumként is funkcionálhatók.

A fejlesztés megvalósulásával a régióban csökken a munkanélküliség, növekszik a szakképzettség, megoldható az elhelyezkedni kívánó halmozottan hátrányos helyzetű, lakással nem rendelkező, nem a térségben élő munkavállalók lakásproblémája, fenntartható a tartós partneri együttműködés.

 

   Közreműködők

A projekt sikere érdekében a képzésben közreműködik még a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Szentesi Kirendeltsége, a tartós foglalkoztatásban gazdasági partner a Hungerit Rt., a projektet támogatják az Esze Tamás laktanya vállalkozásai. A beruházás a Progress Alapítvány, Szentes Város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat konzorciális együttműködésével valósul meg a Progress Alapítvány üzemeltetésében.

 

   Pénzügyi háttér

A pályázattal igényelhető támogatása nettó költségek 90%-a (minimum 500.000 EUR, maximum 3.000.000 EUR).

A projekt tematikus költségei:

- Inkubátor képzési központja: közelítőleg 149 millió forint

- Szociális szállás (Önk.-Progress): közelítőleg 236 millió forint

 

Projekt teljes költsége:1.528 e EUR, azaz közelítőleg 390 millió forint

Saját forrás összege: 153 e EUR, azaz közelítőleg 39 millió forint

Igényelt támogatás: 1.375 e EUR, azaz közelítőleg 351 millió forint

 

Szentes, 2003. 11. 19 .