Tűzvédelemi teszt

  Katasztrófa- és Egészségvédelmi Nap ,    2003. október 3.  Szentes, Városi Sportcsarnok

 

 

 

A felkínált válaszok közül csak egyet jelölhetsz meg az egérrel!

Ha elsőre jól válaszolsz 2 pontot, ha a második próbálkozásra, akkor 1 pontot kapsz!

 

1. Melyek az égéshez szükséges feltételek?

A: éghető anyag, hőforrás, megfelelő külső körülmények

B: hőforrás, éghető anyag, az égéshez szükséges oxigén

C: gyújtóforrás, éghető anyag, oxigén és ezek térben-időben való együttes megjelenése

 

2. Mi a tűz (tűzeset)?

A: az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre, vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz

B: csak az anyagi kárral járó tűzeset

C: az életre és a testi épségre veszélyt jelentő események

 

3. Milyen relatív sűrűségű (tömegű) a földgáz a levegőhöz képest?

A: a földgáz nehezebb a levegőnél

B: a földgáz könnyebb a levegőnél

C: megegyező a tömegük

 

4. Mit kell tenni az osztálynaplóval tűzriadó esetén?

A: a tanári asztalon kell hagyni

B: a felügyeletet gyakorló pedagógusnak magával kell vinni biztonságos helyre

C: a felügyeletet gyakorló pedagógusnak magával kell vinni biztonságos helyre, a napló alapján létszámellenőrzést kell tartani

 

5. Mi a tűzoltás lényege?

A: a tűz terjedésének gyors és szakszerű megakadályozása

B: a tűz legkisebb kárral járó gyors és szakszerű megszüntetése

C: az égés feltételeinek megakadályozása

 

6. Milyen szakmai irányítás alá tartoznak a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok?

A: Környezetvédelmi Minisztérium – Megyei Tűzoltóparancsnokság – Városi Tűzoltóság

B: Belügyminisztérium – Országos Tűzoltószövetség – Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Hivatásos Tűzoltóság

C: Belügyminisztérium – Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok – Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok

 

7. Ha a propánbután gáz szabadba kerül, hol helyezkedik el?

A: mivel könnyebb a levegőnél, elillan

B: a levegővel azonos súlyú, ezért a rendelkezésre álló teret egyenletesen kitölti

C: mivel nehezebb a levegőnél, a rendelkezésére álló teret alulról kezdi kitölteni

 

8. Vasalás után ki kell-e húzni a vasalót?

A: nem szükséges, mivel hőkorlátozó biztonsági berendezéssel van ellátva

B: nem szükséges, elég, ha a vasalótartóra helyezzük és kikapcsoljuk

C: vasalást követően minden esetben ki kell húzni a vasalót

 

9. Tűzriadó esetén hogyan kell elhagyni az osztálytermet?

A: a pedagógus utasításait követve, fegyelmezetten, a tűzvédelmi utasításban meghatározott útvonalon

B: minél gyorsabban

C: minél gyorsabban, lehetőség szerint minden felszerelésünket magunkkal kell vinni

 

10. Égési sérülés esetén elsősegélynyújtásnál mi a legfontosabb?

A: azonnal be kell kötözni a sérültet, mivel az égési sebek nagyon könnyen elfertőződnek

B: a megfelelő és intenzív hűtésről kell gondoskodni, lehetőség szerint tiszta folyóvíz alkalmazásával

C: stabil oldalfekvésbe kell helyezni a sérültet

 
 
 

11. Kinek kell a tűzoltásban részt vennie?

A: csak a felnőtteknek, ez az ő dolguk

B: mindenkinek részt kell vennie, függetlenül életkortól, fizikai állapottól

C: a tűzoltásban, műszaki mentésben életkoruk, egészségi-fizikai állapotuk alapján elvárható módon köteles részt venni mindenki

 

12. Melyek a műszaki mentés eszközei?

A: tömlő, sugárcső, osztó, habsugárcső

B: tömlő, hidraulikus feszítővágó, motoros láncfűrész

C: hidraulikus feszítővágó, motoros roncsvágó, pneumatikus emelő

 

13. Milyen módon tudok tüzet jelezni?

A: telefonon keresztül, személyesen, elektronikus formában, mobil telefonon, rádión keresztül (CB, URH)

B: telefonon keresztül, postai úton, személyesen

C: telefonon keresztül, palackpostán

 

14. Mit nevezünk műszaki mentésnek?

A: természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során az emberi élet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a tűzoltóság részéről végzett elsődleges beavatkozói tevékenység

B: természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során az emberi élet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a tűzoltóság részéről végzett elsődleges beavatkozói tevékenység a közúti balesetek kivételével

C: a tűzoltóság részéről végzett elsődleges beavatkozói tevékenység

 

15. Mennyi időn belül számíthatok a tűzoltók segítségére?

A: a tűzoltóknak 10 perces riasztási idejük van

B: 1 órán belül mindenféleképpen segíteniük kell

C: 120 másodpercen belül meg kell kezdeniük a vonulást a rendelkezésre álló erőkkel, eszközökkel

 

16. Melyek a tűzoltóság, a rendőrség és a mentők segélyhívó számai ( ebben a sorrendben)

A: 107; 105; 104

B: 105; 107; 104

C: 104; 105; 107

 

17. Milyen kérdésekre kell válaszolnom, ha tüzet akarok bejelenteni?

A: hol történt a tűzeset, mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen terjedelmű a káreset, a jelentő személy neve, és a távbeszélő száma, amin az eseményt jelezték

B: ki vagyok, honnan beszélek, és mit láttam

C: a káreset helye, van-e élet veszélyben, és a telefonszámom

 

18. Milyen fajta kézi tűzoltó készülékek vannak?

A: fali tűzcsap, föld feletti tűzcsap, föld alatti tűzcsap

B: porral oltó, habbal oltó, gázzal oltó, vízzel oltó

C: vászonvödör, takaró- pokróc, vízfüggöny

 

19. Hogyan kell használni a belenyomott gázos porral oltó kézi tűzoltó készüléket?

A: leemelem a helyéről, eltávolítom a biztosító szeget, a tenyeremmel benyomom a beütőszeget, kézzel a porsugárcsövet a tűz irányába tartva működtetem a porpisztolyt

B: leemelem a helyéről, tenyeremmel benyomom a beütőszeget, kézzel a por-sugárcsövet a tűz irányába tartva működtetem a porpisztolyt

C: leemelem a helyéről, eltávolítom a biztosítószeget, ráirányítom a tűzre és a működtető billentyűvel, működtetem a készüléket.

 

20. Melyek a tűzrakás feltételei az erdőben?

A: erdőben nem szabad tüzet rakni, csak attól 200 m távolságon túl

B: csak a kijelölt helyen, szélcsendes időben, nincs tűzgyújtási tilalom, felügyelet mellett, és ha nincs rá szükség, biztonságosan el kell oltani

C: csak a kijelölt helyen, az illetékes erdész előzetesen faxon adott engedélyével