2002. január 21.

 

Gondolatok iskolámról

 

     

 

Tíz évet átölelő korszak adatairól, eseményeiről tájékoztatja a kedves olvasót ez a kiadvány. Az idő megítélése szubjektív, tíz esztendő lehet nagyon hosszú idő, de lehet nagyon rövid is, főleg utólag, amikor már bizonyos távlatból tudjuk szemlélni az eseményeket. 

Az iskolai életről szóló feljegyzések megjelentetése fontos egy iskola életében. Tudták ezt elődeink is, hisz mi az ő példájukat követve szedtük csokorba az elmúlt évek történéseit. A hőskorban évenként jelentek meg összegzések. Iskolánk védett kiadványai között kapnak helyet a nagy eszmei értékkel bíró krónikák. Egy-egy ilyen könyvecske átlapozása érdekfeszítő, lebilincselő olvasmány, s bevallom, néha megmosolyogtató, mert a múltbéli szokások, szabályok, normák mai szemmel idegenek, furcsák. 

Az iskola életét, a benne folyó munkát, az intézmény megítélését a benne dolgozók tenni akarása, munkája határozza meg, s a lelkesedés, amely sodor előre, mert a jó eredmények ösztönöznek, erőt adnak. Tegyük hozzá, a név is kötelez. A Horváth Mihály Gimnázium diákjának, tanárának lenni ma is rangot jelent. 

Volt diákjainkra jó szívvel, büszkén gondolunk, s az érettségi találkozókon elhangzó bensőséges beszélgetések arról tanúskodnak, hogy a HMG-s múltat évek múltán is lehet vállalni. Kitörölhetetlen az iskola szellemisége, amely részben a tradíciók átörökítésének az eredménye, részben a mindenkori igazgató törekvéseinek, hitvallásának szüleménye. 

Az elmúlt tíz év László Béláné irányítása alatt telt el. Történelmi jelentőséggel bír, hogy az iskola igazgatói sorában ő az első nő. Örvendetes, hogy színesedett az igazgatói arcképcsarnok, bár lehet, hogy iskolaalapítónk, a nagy tekintélyű Zolnay Károly rácsodálkozna a női igazgatóra. 

Az igazgatónő "belenőtt" a feladat ellátásába. Horváth Mihály-os diák volt, majd Horváth Mihály-os tanár és Horváth Mihály-os igazgató lett. Ennyi a kötődése a jó öreg iskolához. "Csak" ennyi, "csak" az élete. S ebből tíz év kőkemény szolgálat az örökkévalóságért, s ami marad, az az agysejtekbe ivódik. Tízéves missziós tevékenysége lezárásaként nem maradt el az erkölcsi elismerés, Címzetes Igazgatóként üdvözölhetjük a Gimnázium tanárai között. 

Az összegzés nem törekedhet teljességre, hisz tíz évről beszámolni ekkora terjedelemben nagyon nehéz vállalkozás. A szerkesztők önzetlen munkájáért köszönetet mondok, bízva abban, hogy a kiadványban örömüket lelik elsősorban azok a volt diákjaink, akikről a kötet szól, s örömüket lelik mindazok, akik szeretik iskolánkat, akiknek fontos az iskola múltja, jelene és jövője. 

Jó szívvel ajánlom tehát kiadványunkat, és kellemes, örömteli lapozgatást kívánok minden érdeklődőnek. Tisztelettel üdvözli az olvasót:

Dr. Bácskaíné Fazekas Márta igazgató

Szentes, 2002. 01. 10.

 

 

Kialudtak a karácsonyi fények!

 

 

A karácsonyi díszvilágítást a napokban szerelik le, de a középületeken található díszek is dobozba kerülnek. 

Szentes, 2002. 01. 17.

 

EMBEREK, ARCOK, ESEMÉNYEK

 

 

A Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör az Ifjúsági Ház társalgójában

2002 január 2-tól megrendezi

Szatmári Imre:

EMBEREK, ARCOK, ESEMÉNYEK

című kiállítását.

 

A tárlaton látható alkotások többsége a szerzőnek az elmúlt negyedszázadban Szentesen és környékén készített felvételeiből való válogatás. A monocrom felvételek hazai és nemzetközi fotóművészeti pályázatokon szerepeltek, de Szentesen ez alkalommal kerülnek először közönség elé. A kiállítás megtekinthető január végéig az Ifjúsági Ház nyitvatartási idejében.

Szentes, 2002. 01. 10.

 

 

Városi Informatikai Fórum

 

 

Január 8-án rendezték meg az első Informatikai Fórumot, melyen vállalatok, közintézmények vezetői és informatikusai vettek részt. A fórum fő témája az intézményi összeköttetés volt, ami egy INTRANET-es hálózat kiépítésével valósulna meg. Ennek a hálózatnak a kiépítéséről és felépítéséről tartott előadást Tari János a Tanet Kft. Ügyvezetője. Ezt a kapcsolatot a meglévő rádiós hálózattal lehetne megoldani, és ezáltal a költségek igen csak lefaraghatók. A városi belső hálózat révén egy olcsóbb kapcsolatot létesíthetnek az intézmények egymás között. Ez a kapcsolat képes hangátvitelre (digitális úton) ami révén a telefonszámlát csökkenthetik az intézmények. Ez a hálózat képes az Internet szolgáltatásra, de az intézményi összeköttetésnek nem ez a célja.

Az Informatikai Fórumon Tímár Ferenc tartott előadást a szentesi vonatkozású honlapokról, és Szentes fellelhetőségéről az Interneten.

Készülőben van Szentes Város Honlapjának a megújulása, amit hamarosan láthatunk a világhálón. A kereső programokkal Szentesre rákeresve 10500 helyen találhatjuk meg városunkat a Net-en. A 10500 találatból közel 4000 már fel lett dolgozva, és hamarosan a Mozaik Linkek oldalán megláthatjuk a eddig feldolgozott adatbázis. A résztvevők többsége jelezte szándékát a belső hálózat kiépítésében való részvételét, de amíg ez megvalósul mindenkinek fejlődnie, és fejleszteni kell.

Szentes, 2002. 01. 10.

 

 

Túl a tízezredik látogatón!

 

 

A Szentesi Mozaik Internetes Újság 2001. májusában indult és röpke fél év alatt 10000-en látogatták és olvasták. A képen látható diagramon jól láthatjuk a hónaponkénti fejlődést. Ezalatt az idő alatt, közel 15 országból lapozták fel az újságot. (Pl.: USA, Kanada, Svédország, Finnország, Görögország, Ausztrália, Ausztria, Németország, Szlovénia, Hollandia, Spanyolország, Jugoszlávia, .....). Több olvasó e-mail-ben jelentkezett is, de vannak olyan látogatók, akik inkognitóban maradnak, pedig szívesen fogadjuk, hogy ki és honnan olvassa a szentesi híreket, tehát kérem, aki eddig még nem tette meg e-mail-ben jelezze, hogy a világ melyik pontjáról olvassa újságunkat.

A rendszeres olvasóknak köszönjük, hogy kitartanak nemcsak az újság mellett, hanem Szentes mellett is. Külföldről többen támogatták az újságot, és ezúton szeretnénk köszönetet mondani, hogy a gyűjtési akciókban is részt vettek, és ajándékoztak.

Köszönjük a támogatást! 

Szentes, 2002. 01. 07.

 

 

Farsangi karnevál!

(2002. március 2.)

 

Sajtótájékoztató

 

 

1. Szentes Város Önkormányzata 2002. március 2-án rendezi első Városi Farsangi Karneválját, melynek célterülete a városi Sportcsarnok és vonzáskörzete. 

2. A rendezvény, időtartamát tekintve célirányosan egyetlen nap (szombat), de a kreatív és vállalkozó szellemű lakosság, diákság várhatóan előbb felveszi a karneváli hangulatot. Ez azt jelenti, hogy a rendezvényt megelőző csütörtökön kidoboljuk a farsangi időszámítás kezdetét, amitől kezdve bárki jelmezben járhat-kelhet az utcákon, s a diákok zöme jelmezben is megy iskolába. 

3. A rendezvény célja egyrészt egy városi/térségi táncmulatság megvalósítása, amely vidámságot hoz a február végi szürke hétköznapokba, s ezáltal az emberek találkozhatnak egymással, gyermekeikkel együtt részt vehetnek egy kellemes, vidám programsorozatban, sőt értékes díjakat nyerhetnek. Másrészt szeretnénk, hogy ez a mulatság népünnepély hangulatot öltsön magára, amelynek során az emberek a maguk által sütött étkeket kínálhatják, s a vendéglátók által gasztronómiai látványosságban is részük lehet. Turisztikai szempontból is színvonalas, tömegeket megmozgató, szezonon kívüli eseményt szeretnénk, mely hosszú távon növeli Szentes idegenforgalmi kínálatát. 

4. A rendezvény, jellegét tekintve "karnevál", melynek hagyományai vegyes elemeket tartalmaznak, mint például a táncmulatság hagyományát, különböző népek kultúráinak találkozását, a jelmezek, maskarások ünnepségét, hogy elriasszák a gonosz, rontó szellemeket és tartalmaz népi játékokat (kerítőnők megjelenése, lakodalom eljátszása, boszorkányégetés stb.). A "karnevál " jelentései: "a Napisten újból jön" - tavaszi napfórduló, "carnevalet" - "a halottas ház szolgája, azaz sírásó". S mint minden népünnepélyen, igény van a mértékletes evésre, ivásra, bálozásra és a jókedvre. 

5. A program a fentieknek megfelelően latinos ritmussal, a tánccal, az "evés, ivás, bálozás" hangulatában, játékokkal, jelmezversennyel, a maskarások játékaival telik, akik a szlovéniai Ptuj városából érkeznek, lesz sütés-főzés, kínálás, a helyi cégek farsangi bemutatkozása, meglepetéseket magában foglaló vonulás, városi tábortűz, ahol elégetjük a gonoszt. A mulatságban mindenki vegyen részt, süssön farsangi étkeket! Farsangi étkek: alma, fánk, forralt bor, dió, krumpli felhasználásával. Keltsük életre a "Butyus bált"!

A gyerekek számára ingyenes városnéző fogatozást (8 fogat), és számos "meglepetés programot" biztosítunk.

6. A rendezvény résztvevői: 

- Szentes iskolái - 8 általános és 5 középiskola - készül erre a karneválra, és az előzetes hírek szerint rendkívül színvonalas jelmezekkel. 

- Megkerestük Szentes legnagyobb cégeit - Árpád Agrár Rt., Hungerit Rt., Kontavill Rt.-, akikkel tárgyalásokat folytatunk arról, milyen installációval, meglepetéssel vállalnának szereplést a mulatságon, és akiknek köszönhetően a rendezvény volumene és hírneve nő. Tervezzük egyébként további cégek megkeresését is. 

- Örömmel jelenthetem be Önöknek, hogy elfogadta meghívásunkat a híres Ptuj-i Karnevál jelmezes tánccsoportja, akik óriási, ijesztő jelmezeikkel növelik a rendezvény színvonalát, s akik naponta többszöri előadásukkal, vonulásukkal előcsalogatják a lakosságot. A rendezvényt sokszínűvé, hangulatossá teszik. 

- A karnevál latinos hangulatát a zenei stílusok és a Silver Táncklub táncosai vezetik fel, amihez a lakosság is csatlakozhat majd. Terveink között szerepel több tánccsoport bevonása is, akik közreműködnek az utcai karnevál hangulatának alakításában. 

- A népünnepélyt és a jelmezversenyt táncprogram követi, ahol a ritmusos dallamokat játszó Veracruz Zenekar és a La Bomba lép fel óriási, 96 m2-es színpadon, a fényekkel és hangerővel felszerelt, óriásléggömbökkel díszített Városi Sportcsarnokban. 

- A gasztronómiai elemeket a cégek standjainál, továbbá a vendéglőtő ITV-Szentes Kft. sátrainál élvezhetik az érdeklődők. 

- A napközbeni, csarnokban lebonyolított jelmezversenyen az iskolák táborozási támogatás formájában nyerhető pénzjutalomban részesülnek, továbbá értékes könyveket, egyéb értékes ajándékokat nyernek. 

- A rendezvényen, főként az esti programon résztvevőket a szegedi Pro2Top Bt. arcfestői készítik fel a jelmezes bulira. Legalább arcfestés, vagy maszk szükséges az esti belépéshez. 

 

A rendezvény eddigi támogatóinak köszönetet mondunk, így a Piramis Lakástextil és Méteráru Boltnak és a Studium Könyvesboltnak az e célra nyújtott kedvezményért, a Teton Security-nak, akik a rendfenntartás bonyodalmait vállalják, a Szentesi Vasútépítő Kft.-nek, aki nyomdatechnikai eszközökkel, könyvvásárlással járul a rendezvényhez, a Svéd Ablakgyártó Kft.-nek, aki a marketingtevékenység színvonalának növeléséhez nagyban hozzájárul. Örülünk, hogy a város nagy cégei is érdeklődést mutatnak a rendezvényünk iránt. Köszönjük továbbá Szolnoki Róbert úrnak, aki lehetővé teszi, hogy a B&H Kft. Szatymaz - a Jagdbitter kizárólagos magyarországi forgalmazója - biztosítja számunkra fekete amerikai típusú kamionját, mellyel tovább színesíti az eseményt és a táncmulatság, valamint a tömeg mozgatóerejét jelenti majd. Várunk további jelentkezőket - cégeket, magánszemélyeket, üzlettulajdonosokat -, akik szívesen vennének részt a mulatságban, esetleg installációval, kreatív megjelenéssel növelnék a mulatság sokszínűségét. 

Akik- akár részvétellel, akár támogatással, díjak felajánlásával szeretnének e programsorozat részese lenni, keressék munkatársaimat: Boros Szilviát és Bocskay Istvánt a Polgármesteri Hivatalban tervezés és egyeztetés, valamint a feltételek rögzítése végett. Tel: 30í349-3294, 30/407-9202

Szentes, 2002. 01. 07.

 

 

2002 első szülötte!

 

 

 A Szentesi Területi Kórházban január 3-án köszöntötték a 2002-es év első szülöttjét, aki 2002 január 1-én, 10 óra 15 perckor született. Kalapács Bencének hívják a kislegényt, akit szülei (Kalapácsné, Nagy Ágnes és Kalapács Mihály) féltő kezei ölelnek. A családot köszöntötte Szirbik Imre polgármester, akitől a kislegény egy hatalmas plüss sárkányt kapott. A kisfiú daliás termete 49 cm, a mérlegrengető súlya 3280 g, lábmérete kereken 7 és feles!!! A család hamarosan elhagyja a Kórház újszülött osztályát, és hazatérnek csanyteleki otthonukba.

 Szentes, 2002. 01. 04.

 

 

Szilveszteri tűzijáték

 

 

Kossuth Lajos szobra büszkén figyeli a Református Nagytemplom tornyában dolgozó pirotechnikusokat, akik a december 31-ei tűzijátékot készítik elő. Talán ezek a pillantások az utolsók közé tartoznak, mert a Kossuth tér rendezési terve alapján hátraarcot rendeltek Kossuth Lajosnak, mármint háttal fog állni a Református templomnak.

Szentes, 2001. 12. 30.

 

 

 

Sajnálatos, hogy a karácsonyi ünnepeket szomorú hírrel kell kezdenem, de az újság mindig is a naprakész tájékoztatást vállalta magára.

Többen jelezték, hogy a Mozaikot nem tudják elérni és olvasni. Az elmúlt napok bonyadalmait a következő tény magyarázza. Külföldi hackerek feltörték a Szentesinfo szerverét, ahonnan információkat kívántak levenni.

A szerveren egy SuSe Linux operációs rendeszer működött, aminek a védelme inkább HARAKIRIT követett el, minthogy információt adjon ki magából és magáról. Ez az operációs rendszer inkább önmagát tette tönkre, minthogy illetéktelenek garázdálkodjanak a fontos információk között, így a SuSe sose hagyja cserben gazdáját.

 

Most mindenki kérdezheti, hogy kik és miért próbálkoztak feltörni a szervert?

Mivel, minden műveletet dokumentál a szerver, így pontosan kinyomozható, hogy melyik szolgáltatótól érkezett a feltörés.

 

És hogy ki?

Azt pontosan nem lehet meghatározni, de egy összehangolt egyeztetéssel kinyomozható, hogy honnan, mikor és ki próbálkozott.

 

Még mindég megválaszolatlan a miért?

Az egyik (mert ketten próbálkoztak) feltörővel kapcsolatban biztosan állíthatjuk hogy mi vezérelte. SITEPROTECT egy olyan rendszert kíván eladni, ami az ehhez hasonló betöréseket kivédi, de mielőtt felajánlkoznának a termékükkel előtte mindent elkövetnek, hogy feltörjék a rendszert.

A másik betörő óvatosabb volt, de neki sem sikerült adatokhoz hozzáférnie, talán a szándék is ugyanaz lehetett.

A két betörőről minden információt megadunk, hogy a szervertulajdonosok, ezek alapján tudjanak védekezni az illetéktelen behatolók ellen. Az IP címek által bármikor beazonosíthatók, és kitilthatók a rendszerből!!!!!!!!

 

Közös összefogással lehet megakadályozni az ilyen jellegű bűnözést, ami azt is jelenti, hogy ha valaki találkozik ehhez hasonló problémával kérem értesítse a Mozaik internetes újságot.

 

Mivel a Szentesi Mozaik is ezen a szerveren található, igy az teljes rendszerfrissítésig szünetelt az újság elérhetősége. Az újratelepítés és rendszerfrissítés után csak annyi sérült, hogy az oldalak számlálói törlődtek, így nem látható a fejlécben a látogatók száma. Mindenesetre erre a lehetőségre gondolva a Mozaikon két számláló működik egymástól függetlenül, ezért az eddigi látogatók száma, nem veszett el. A két ünnep között remélhetőleg újra indul a látogatók számlálása.

 

Mindkét betörő az USA-ból kívánt behatolni.

 

IP cím: 64.26.0.12

 

 

Registrant: SiteProtect Security Company (SITEPROTECT-DOM) US, Chicago, IL 60602, 1 North State Street, 12th Floor Domain Name: SITEPROTECT.COM Administrative Contact, Technical Contact, Billing Contact: Administrator, Network (AN592-ORG) administrator@SITEPROTECT.COM Siteprotect, 200 W Adams Suite 1001 US, Chicago, IL 60606, Tel:312-236-2132 Fax- 312-236-1958

 

IP cím: 65.11.71.84

 

 

 Registrant: Home Network (HOME-DOM) US, Redwood City, CA 94063425 Broadway St. Domain Name: HOME.COM Administrative Contact, Technical Contact: DNS Administration (DA24627-OR) abuse@HOME.COM @Home Network US, Redwood City, CA 94063425 Broadway St, Tel: 650-556-5399 Fax- 650-556-6666

Szentes, 2001. 12. 24.

 

 

Vízkereszt

Vége a Karácsonynak!

 

 

Január 8-án véget ért a karácsonyi ünnepkör, amelyet az a szokás is jelez, hogy ilyenkor szedik le a karácsonyfát. Csakhogy a karácsonyfa ilyenkor hova is kerül? Talán ki a kertbe, mert tövesen vásároltuk meg. Ha mégsem, akkor kerülhet a kuka mellé, végezheti a kályhában, de repülhet az erkélyről is. A képen látható fa éppen a Horváth Mihály utcában található szabadterületen, a lemetszett rózsabokor gallyakon végezte. Ebben az időszakban az a szokás, hogy azokat a fákat, amire már nincs szükség a kukák mellé helyezve, és nem belegyömöszölve várják a "taxit" ami nyugvóhelyükre szállítja a fákat.

De mitől vízkereszt a vízkereszt, és milyen népszokás tartozik hozzá?

Krisztus vízzel való megkeresztelkedésének emlékezetére nevezték el ezt a napot vízkeresztnek. Az ünnephez két szertartás kötődik: a víz- és a házszentelés. Az Egyház már az előző nap délutánján megáldotta a vizet, amelyet kádakban, dézsákban a templomfolyosókra, udvarokra helyeztek el, hogy a hívek tetszésük szerint vehessenek belőle, s otthonukat ezzel felszenteljék. A vízszenteléssel együtt történt a kréta szentelése is, amivel a pap a házak bejáratára felírta a három szent király nevét, oltalomként.

 Szentes, 2002. 01. 08.

 

 

 

 

Nem fenyőfa, hanem főzőedény

 

 

 Sokan gyűltek össze, a Kossuth tér 5. számú ház -közismertebb néven a Fehérház- előtt amikor a tűzoltók megrohamozták az épületet. Találgatásokat elkerülve megtudtuk, hogy a galibát egy főzőedény okozta, ami a gáztűzhelyen maradt. A nagy erővel kivonuló tűzoltók gyorsan eloltották, illetve lehűtötték a felforrósodott és lobbanás határán lévő edényt, és kimenekítettek mindenkit a lakásból. Könnyebb sérülésekkel úszták meg a háziak a "háztűznézést".

Szentes, 2001. 12. 30.

 

 

A megye sportjáért

 

 

A Csongrád Megyei Közgyűlés ismét odaítélte a megye sportjáért díjat. Az elismerést ezúttal Kádár József, a Kontavill Szentesi VK férfi vízilabdacsapat edzője kapta, az élsportban és az utánpótlás nevelésben betöltött szerepéért. A sport-szakember az elismerést az elmúlt héten vette át dr. Frank Józseftől, a megyei közgyűlés elnökétől.

Szentes, 2001. 12. 28.

 

 

Magyar család ajándékai

 

 

Magyar József,  Szentes díszpolgára a kitüntető cím átvételekor megígérte, hogy a díjjal járó pénzjutalmat megduplázza és a szegény és nagycsaládos emberek karácsonyának megsegítésére fordítja,

ami december 22-én  meg is történt.

A meghívott családokat az iskolák ajánlották, de a Hungerit Rt. dolgozói közül

18 család is részesült az ajándékokból.

 Szentes, 2001. 12. 23.

 

 

Karácsonyi díszek

 

 

Az ünnepek közeledtével szorgos kezek díszítik városunk utcáit, ahol világító díszeket szerelnek fel villanyoszlopokra. Az éjjel működő díszek az elmúlt évben kerültek ki Szentes utcáira, amik idén újra hangulatvilágítást nyújtanak a borongós téli estékre. Sikerült újabb díszek vásárlásával kibővíteni a feldíszített utcák számát, amit dec. 6-ig kell felszerelniük a mestereknek.

 

 Szentes, 2001. 12. 04.

 

 

Felvilágosult városunk!

 

 

 

Újabb épület került a reflektorok csapdájába. A Kossuth utcán található görög ortodox templom kapott homlokzatvilágítást. A tervezett épületek közül ő volt az utolsó, aki külső világítást kapott.

Szentes, 2001. 11. 21.

  

 

Újabb díszvilágítás!

 

 

 

Újabb nevezetes épület kapott díszvilágítást. A Luther téren található Evangélikus templomot öltöztették fényárba. A következő napokban még a Kossuth utcán található görög ortodox templomnál építenek ki díszvilágítást. 

Szentes, 2001. 11. 20.