Picasso után szabadon *

 

 

Sajnos a XXI. század nemcsak a számítógépek fejlődését eredményezte, hanem olyan szokások és divatok is szárnyra kaptak, amelyek nélkül mindenki meglenne és boldogan élhetne. Ilyen pl. a grafiti más néven falfirka.

Grafiti és/vagy falfirka?

Sokan azon vitatkoznak amikor a köz- és magánépületek falain meglátnak egy-egy alkotást, hogy ez most falfirka vagy grafiti. Az egyik azt mondja: Kérem szépen ez egyszerű rongálás, vandalizmus, csuklóból vágnám le mindkét kezét, a spray-doboz tartalmát meg megitatnám vele, csakhogy soha többé eszébe ne jusson idekenni ezeket az ocsmányságokat. A másik erre így kontráz: Ez művészi önkifejezés, nem szabad őket bántani, mert megállnak a lelki fejlődésben oszt' elmennek bűnözőnek.

 

Mindenesetre a Kiss Bálint Református Általános Iskola meg akar szabadulni a falfirkáktól, ezért mesterlegények mázolják le a mázolmányokat a napokban (2002. június 12.).

Szentes, 2002. 06.13.