Pedagógusok és diákok elismerése

 

 

2002. május 31-én az Ifjúsági Ház pódiumtermében köszöntötték azokat a pedagógusokat, akik évtizedes áldozatos munkájukkal segítették a fiatalság szellemi gyarapodását. A pedagógusok mellett a kiváló tanulmányi és versenyeredményeket felmutató diákok is elismerésben részesültek.

 

 

 

Az ünnepségen köszöntötték Fári Istvánnét, a Boros szakközépiskola tanárát, aki hétfőn veszi át a Csongrád Megyei Közgyűlés Csongrád Megye Közoktatásáért Díját.

  

 Díszdiplomás pedagógusok: 

 

Fekete Nagy Ignácné (Sebestyén Ilona Katalin) - rubin díszoklevél

1932-ben a Kiskunfélegyházi Tanítóképző Intézetben szerezte tanítói oklevelét. Szentesre kerülése után tanyai iskolában tanított Nagytőkén. Utána az alsóréti, újtelepi elemi iskolába került, majd a Kossuth Téri Általános Iskolából ment nyugdíjba 1968-ban. Pedagógiai munkásságának része, hogy a Brezgen: Aranyszív című gyermekopera ősbemutatóját Ő rendezte.

 


 

Zabolay Kálmánné (Dóczy Berta) - rubin díszoklevél

 

1932-ben a Kecskeméti Horthy Miklós Református Tanítóképző Intézetben szerezte tanítói oklevelét. Első jelentős állomáshelye a komádi tanyai nevelőotthonos állami iskola volt. Tanítói működésének legszebb emlékei ide fűzik. Innét Berettyóújfaluba, majd Szolnokra, onnan végül 1963-ban Budapestre került és a Bajza Utcai Zenei Általános Iskolában tanított nyugdíjazásáig.

 


 

Dr. Imre Ernőné (Zanka Irén) - gyémánt díszoklevél

1942-ben a komáromi Református Tanítóképzőben szerezte meg tanítói oklevelét. Először a Csákvári Református Általános Iskolában tanított, majd 1951-ig a Csabdi Állami Általános Iskolában dolgozott. 1949-ben a Budapesti Pedagógiai Főiskolán matematika-fizika-kémia szakon megkezdte általános iskolai tanári tanulmányait. 1951-től nyugalomba vonulásáig a Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított. 1980-ban Miniszteri kitüntetést kapott. 

 

 


 

Gansperger Jánosné (Mátéffy Edit) - gyémánt díszoklevél

1942-ben a Kecskeméti Horthy Miklós Református Tanítóképző Intézetben szerezte tanítói oklevelét. 1942-től 1983-ig dolgozott pedagógusként Szentesen több iskolában is a Köztársaság Téri Általános Iskolából ment nyugdíjba.

 


 

Bakó Kálmánné (Oláh Veronika) - arany díszoklevél

1951-ben szerezte általános iskolai tanítói oklevelét a kisvárdai Állami Tanítóképző Intézetben. 1950-62-ig a Szentes Vekerháti Általános Iskolában tanított, majd a Felsőpárti Általános Iskolába került. 1966-tól 1987-ig a Kossuth Téri Általános Iskolában dolgozott és innen ment nyugdíjba.

 

Füsti Molnár Jánosné (Jenei Julianna) - arany díszoklevél

1952-ben a hódmezővásárhelyi Állami Tanítóképzőben szerezte tanítói oklevelét. Szegváron az Újfalusi Iskolában, majd a Külsőiskolában dolgozott. Utána megjárta Belsődónátot, ahol igazgató-tanító volt. Rövid ideig a Berekháti Általános Iskolában dolgozott. 1958-ban került a a Petőfi Sándor Általános Iskolába és innen ment nyugdíjba 1988-ban. Nyugdíjasként is tanított a Deák Ferenc Általános Iskolában.

 

Pintér László - arany díszoklevél

1952-ben szerezte általános iskolai tanári oklevelét a szegedi Állami Pedagógiai Főiskolán. 1951-64-ig Derekegyházán, utána a Deák Ferenc Általános Iskolában, majd 1969-től 1989-ig, nyugdíjazásáig a Kossuth Téri Általános Iskolában tanított.

 


 

Címzetes igazgatói cím és Pedagógus Szolgálati Érdemérem:

 

Mátéffy Zoltán igazgató

Terney Béla Középiskolai Kollégium

1963-ban végezte el a szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karát, ahol magyar-történelem szakos tanári diplomát szerzett. 1964. január 1-jétől lett főhivatású nevelője a mai Terney Béla Középiskolai Kollégium elődjének: a Fiú Diákotthonnak, s e beosztásban 1978-ig dolgozott, amikortól is igazgatóhelyettessé nevezték ki. 1992. augusztus 1-től látja el a kollégium igazgatói teendőit. Kiemelkedő pedagógiai munkássága és a kollégium életében kifejtett magas színvonalú munkáját közel négy évtizeden keresztül végezte, nyugdíjba vonulása alkalmából a Képviselő-testület címzetes igazgatói címet adományozott, egyúttal elismerve és megköszönve 10 éves igazgatói munkáját is.

 


 

Pedagógus Szolgálati Érdemérem:

 

Nagy János igazgató

Lajtha László Zeneiskola

1963-ban szerezte meg zongora-szolfézs szakos tanári oklevelét. Azóta tanít az iskolában. 1981 óta az intézmény igazgatója. Nagy tiszteletben álló zenepedagógus, aki a közművelődés területén a korszerű zenei nevelés módszereinek alkalmazásával kiemelkedő tevékenységet fejtett ki. Sokat vállal, de igen jó szakmai felkészültsége, lelkiismeretessége, valamint kimagasló munkabírása és töretlen lelkesedése eredményeként szerteágazó feladatait maradéktalanul ellátja. Kiemelkedő pedagógiai munkásságát közel négy évtizeden keresztül végezte, nyugdíjba kíván vonulni.

 

 

Négyesi János igazgató

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola

1963-ban a Szegedi Tanítóképző Főiskolán, majd 1968-ban a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett pedagógusi oklevelet. 1985-től jelenlegi iskola igazgatójaként dolgozik. 39 szolgálati év után vonul nyugdíjba.

 

 

Bartha Ferencné (Szöllősi Margit) tanárnő

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola

1969-ben szerezte tanári oklevelét a József Attila Tudományegyetemen. Még abban az évben kinevezést nyert a jelenlegi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolához. Azóta itt tanít. 33 szolgálati év után kíván nyugdíjba menni.

 

Nagy Lászlóné (Hevesi Éva) tanárnő

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola

1961-ben kezdett tanítani, majd diplomát szerzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakán. 1965. augusztus 1-jén nyert kinevezést az iskolához. Azóta itt tanít. 41 szolgálati év után vonul nyugdíjba.

 

Pászti Jánosné (Bécsy Margit) tanítónő

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola

1965-ben államvizsgázott a Bajai Tanítóképző Főiskolán. 1966-tól tantestületük megbecsült tanítója. 37 szolgáltai év után kíván nyugdíjba vonulni.

 

Kállai Ernő tanár

Deák Ferenc Általános Iskola

1965-ben szerezte meg a szegedi Tanárképző Főiskolán a földrajz szakos általános iskolai tanári diplomáját. 1973. szeptember 20-tól jelenleg is az iskola napközi vezető tanára. 29 év pedagógus munkakörben eltöltött idő után személyével hívatását szerető, kiváló pedagógus vonul nyugállományba.

 

Sutka Rozália tanárnő

Zsoldos Ferenc Szakközépiskola és Szakisk.

1968-ban a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán szerezte magyar-történelem szakon a diplomáját. Az iskolában 1996 óta vesz részt a szakiskola 9-10. évfolyamán folyó általános képzésben. Munkáját példamutató figyelemmel és igen nagy szakmai hozzáértéssel végzi. Sok energiát fordít a tanulók felzárkóztatására, a tehetséges tanítványai versenyre való felkészítésére. A tantestület rendkívül hasznos tagja volt, 36 szolgálati év után vonul nyugállományba.

 

Mészáros Ferenc műszaki oktató

Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola

Oklevelét a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerezte 1978-ban. Előtte 1965-től műszaki oktatóként dolgozott az iskolában. Tanári munkáját a szakma szeretete, hallatlan munkabírás, munkakedve jellemzi. 37 szolgálati év után kíván nyugdíjba vonulni.

 

 

Ludányi Mihály tanár

Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola

Oklevelét 1964-ben a Tanárképző Főiskolán matematika-fizika-testnevelés szakon szerezte. A tanári diplomája mellett labdarúgás és kézilabda oktatói szakképzettséget szerzett. 1966. szeptemberétől az iskola testnevelő tanára. A tanulókkal szemben kemény és határozott, de megértő és igazságos. Sportszeretete dicséretreméltó. 36 szolgálati év után vonul nyugdíjba.

 


 

Kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként

főtanácsosi címet kaptak

 

1. Juhász Eszter igazgató Általános Iskolai Kollégium

2. Almási Jánosné igazgató Koszta József Általános Iskola

3. Feketéné Moldován Mária óvodapedagógus Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet

4. Tóth Béla tanár Petőfi Sándor Általános Iskola

 

 

Munkatársi címet kap:

 

1. Szalontai Edit élelmezésvezető Általános Iskolai Kollégium

 

 

Kimagasló munkája elismeréseként városi elismerést kapnak:

 

1. Pusztai Jánosné óvodapedagógus Apponyi Téri Óvodai Munk. Körzet

2. Varga Tiborné vezetőhelyettes Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet

3. Bárányné Tóth Csilla óvodapedagógus Kiséri Óvodai Munkáltatói Körzet

4. Orosz Lászlóné tagóvoda vezető Kossuth U-i Óvodai Munk. Körzet

5. Bujdosóné Andrikó Anikó óvodapedagógus Köztársaság U-i Óvodai Munk. Körz.

6. Kováts Leventéné tanár, mk.-vezető Deák Ferenc Általános Iskola

7. Kenyeres Mónika tanító Deák Ferenc Általános Iskola

8. Debreczeni Katalin tanár Koszta József Általános Iskola

9. Dr. Keresztesné Farkas Erzsébet tanár Klauzál Gábor Általános Iskola

10. Takács Pál igazgatóhelyettes Terney B. Középiskolai Kollégium

11. Mihály Ferencné tanár Kiss Bálint Ref. Általános Iskola

12. Kálmán Györgyné tanító Szent Erzsébet Kat. Általános Iskola

13. Horváthné Erdős Cecília középiskolai tanár Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola

14. Gondáné Zsoldos Klára tanár Boros Sámuel Közgazdasági és Humán Szakközépiskola, Szakiskola

15. Antonjuk Éva tanár Horváth Mihály Gimnázium

16. Zelei Jánosné logopédus Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon

 

Kiemelkedő közszolgálati munkája elismeréseként

városi elismerést kapnak:

 

1. Mészáros Jánosné gazd. ig.helyettes Zsoldos Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola

2. Szabó Jolán gazdaságvezető Pollák Antal Műszaki Szakközépisk.

3. Bimbóné Hajdú Ibolya dajka Szent Erzsébet Római Kat. Óvoda

 

 

A Pedagógusok Szakszervezete a magyar közoktatásért, a szakszervezeti tagság érdekében végzett lelkiismeretes és eredményes munkájának elismeréseként Eötvös József emlékérmet adományoz:

1. Vincze Mihálynénak Zsoldos Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola gazdasági ügyintézőjének Ezüst fokozata

2. Dr. Magyar Jánosnénak nyugdíjas pedagógusnak Bronz

3. Nagyistókné Pudics Juditnak Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon gyermek-felügyelőjének Bronz

4. Mészáros Jánosnak Zsoldos Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola oktatás-vezetőjének Bronz


 

Tanulmányi versenyen elért eredmények

 

ORSZÁGOS EGYÉNI I. helyezett

Varga Viktória (Koszta J. Á.I.) Bókay Árpád Országos Biológiaverseny I. helyezett Felkészítő pedagógus: Janiga Lászlóné, Litterátum Nyelvi Versenyek Német VII. helyezett Felkészítő pedagógus: Dévayné Szabó Éva, Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny 5-8. évf. X. helyezett Felkészítő pedagógus: Tóthné Hlavács Mária

 

CSAPAT

Kruzslicz Tamás, Szőri András, Sallai Dániel (Koszta J. Á.I.) Curie Környezetvédelmi Emlékverseny Felkészítő pedagógus: Balogh Terézia és Szemerédi András

 

EGYÉNI

Gidófalvy Anett (HMG) Talentum Felvételi Verseny Felkészítő pedagógus: Volosin Vlagyimir

Keserű Júlia (HMG, Közgadaságtudományi Egyetem I. éves hallgatója) A 2000/2001-es tanév dolgozatai alapján érettségi magyar dolgozatok országos versenye Felkészítő pedagógus: Vánkay Edina Sarolta

Dosztál Diána (Boros Szki.) Implom József Helyesírási Verseny (Gyula) Felkészítő pedagógus: Fári Istvánné

Kirschner Balázs (Pollák Szki.) "Pattantyús-Ábrahám Géza számítógépes nyomtatottáramkör tevező" országos tanulmányi verseny (Győr) Felkészítő pedagógus: Nagy Gyula

 

 

II. helyezett

Hegyi Renáta (Bartha J. Szakképző Iskola) "Ifjú Virágkötők Szakmai Versenye" Kecel Felkészítő pedagógus: Ádám Zsuzsanna

 

CSAPAT

Juhász Péter, Kiss Rebeka, Mikecz Dóra (Koszta J. Á.I.) Curie Természetismereti Emlékverseny Felkészítő pedagógus: Olaszné Vincze Gabriella

Molnár Farkas Zoltán és Ohly József (Pollák Szki.) Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete diákrádiós pályázatán (Gödöllő) Felkészítő pedagógus: Szemerédi Endre

 

III. helyezett

Liszkai Tamás (Zsoldos F. Szki. és Szi.) Szakma Kiváló Tanulója Versenyen Felkészítő pedagógus: Dr. Pigler László Felkészítő szakoktató: Piti László

 

CSAPAT III. helyezett

"Ifjú Virágkötők Szakmai Versenye" Kecel (Bartha J. Szakképző Iskola) diákjai csapata III. helyezett tagjai: Hegyi Krisztina, Kőrösi Ágnes, Puskás Gyöngyi ugyanezen a versenyen egyéni VI. helyezett lett Berkes Gyöngyi és Sebők Beáta, valamint Laki Erzsébet pedig VIII. helyezett Felkészítő pedagógus: Ádám Zsuzsanna

 

IV. helyezett

Kocsis Katalin (Koszta J. Á.I.) Bókay Árpád Országos Biológiaverseny Felkészítő pedagógus: Janiga Lászlóné

 

CSAPAT IV. helyezett

Szél János, Pataki Erika (Bartha J. Szakképző Iskola) "Kertészet és Szőlészet Verseny" Kiskőrös Felkészítő pedagógusok: Bolla Sándor

Kosztolányi Attila, Kopasz Magdolna (Bartha J. Szakképző Iskola) "Kertészet és Szőlészet Verseny" Kiskőrös Felkészítő pedagógusok: Törőcsik Zoltánné

Csépe Zsombor, Bereczki Zsolt, Tóth Gellért, Bubla Bence (Lajtha L. Zeneiskola) X. Országos Ütőhangszeres Kamarazenei Verseny (Vác) Felkészítő pedagógus: Kertész Ákos

 

V. helyezett

Kovács Gábor (Zsoldos F. Szki. és Szi.) Szakma Kiváló Tanulója Versenyen Felkészítő pedagógus: Dr. Pigler László Felkészítő szakoktató: Piti László

Takács Ajtony (Bartha J. Szakképző Iskola) Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Felkészítő pedagógus: Dr. Hrabovszkiné dr. Rideg Erzsébet

 

VI. helyezett

Volosin Márta (Petőfi S. Á.I.) Országos Általános Iskolai Tanulmányi Verseny - Mátészalka - francia nyelv Felkészítő pedagógus: Szatmári Judit

Halmai Bianka (Lajtha L. Zeneiskola) Koncz János Országos Hegedűverseny (Szombathely) Felkészítő pedagógus: Oroszné Veres Gabriella

 

VIII. helyezett

Páhi Szilvia (Zsoldos F. Szki. és Szi.) Országos Közismereti Tantárgyi Tanulmányi Verseny Szakiskolai Matematika Felkészítő pedagógus: Csorba László

 

IX. helyezett

Kaszanyi Gergely (Koszta J. Á.I.) Kalmár László Országos Matematikaverseny Felkészítő pedagógus: Oltyán Gyula

Koncz Péter (HMG) Országos Közismereti Tantárgyi Tanulmányi Verseny francia Felkészítő pedagógus: Antonjuk Alexandr

Dandé Dániel (Szent Erzsébet Kat. Ált. Isk.) Rügyecske-katolikus iskolák országos versenye Felkészítő pedagógus: Vígh Dánielné

 

X. helyezett

Kováts Zoltán (Bartha J. Szakképző Iskola) "Kertészet és Szőlészet Verseny" Kiskőrös Felkészítő pedagógus: Bolla Sándor

Farkas Laura (Boros) "Szép Magyar Beszéd" verseny országos döntőjén (Győr) Kazinczy verseny Anyanyelvápolók Szövetségének különdíja Felkészítő pedagógus: Fári Mónika

Petőfi Sándor Általános Iskola Kiskórusa az Éneklő Ifjúság Kicsinyek Kórusa Minősítő Hangverseny Arany minősítés Felkészítő pedagógus: Takács Pálné

Petőfi Sándor Általános Iskola Nagykórusa Éneklő Ifjúság Országos Minősítő Hangverseny Ezüst minősítés Felkészítő pedagógus: Nagy János

Szentes, 2002. 06. 04.