Internetezni is lehet a szentesi nagytemplomban
 Egyháztörténet a bölcsőtől a koporsóig

Ajánlja a cikket?  A hét legnépszerűbb cikkei a látogatók szavazatai alapján
       | 2004-07-08 | Balázsi Irén

Akadémikusok, polgármesterek és iskolaalapítók is voltak a szentesi református egyházközségek lelkipásztorai és tisztségviselői között, akiknek az életművét is bemutatja a főtéri nagytemplom felújított karzatán rendezett állandó kiállítás. A galériában helyet kapott egy információs pult is, ahol az összes szentesi kiadvány fellelhető, sőt még internetezni is lehet.
Nyomtatható változat
Cikk küldése e-mailben
A heti legnépszerűbb 10 cikk
Kiállítások is helyet kapnak a felújított karzaton Fotó: Tésik Attila
Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? címmel nyílt állandó kiállítás a szentesi reformátusság múltjából a főtéri nagytemplom második emeleti karzatán, amelynek a felújítása már befejeződött. Eddig mintegy nyolcvanmillió forintot fordítottak az Alföld leghosszabb hajójú műemlékének rendbehozatalára, s a már elvégzett munkák egyes állomásait az időszaki tárlat dokumentálja. A kiállítótérben helyet kapott még egy turisztikai-információs rész is, ahol a számítógép és a televízió képernyőjén megtekinthető sok egyéb mellett az a film is, amely a templom 2000-ben kezdődött felújítása előtti állapotot mutatja be. A látogatók egyébként internetezhetnek is, ha még többet szeretnének megtudni Szentesről.

A város és a reformátusság jó kapcsolata különben régi időkre vezethető vissza. Most sem nevezhető formálisnak az együttműködés az önkormányzat és a nagytemplomi egyházközség között, hiszen – mint arról lapunkban is írtunk – közösen pályáztak a felújítás folytatásához, illetve az egyházi idősek otthona kialakításához szükséges forrás előteremtése érdekében. A régebbi korokban viszont még polgármesterek is kikerültek a reformátusságból: Kristó Nagy István és Burián Lajos főgondnoki teendőket is ellátott az egyházközségben. S akkor még nem is említettük az iskola- és templomépítő Kiss Bálint lelkészt, aki Szalai Istvánnal együtt az Akadémia levelező tagja is volt.

A legkorszerűbb biztonsági rendszerrel felszerelt templomi galéria létrehozását egyébként segítette a vidékfejlesztési céltámogatásként 2001-ben és 2002-ben elnyert központi forrás, míg az egyháztörténeti dokumentumok és tárgyi emlékek összegyűjtésében pedig sokat fáradoztak a gyülekezeti tagok. A Kovách lelkipásztor házaspárnak jó szolgálatot tett a tárlatrendezésnél a Koszta József Múzeum két munkatársa, Mód László néprajzkutató és Vigh László főrestaurátor. Az 1753-ban ónból készült úrasztali kanna láttán arra a következtetésre jutottunk Kovách Péterrel, hogy a tízliteres edényből 3-4 ezer hívőnek juthatott úrvacsoraosztáskor. Manapság viszont nyolcvanan-százan vesznek úrvacsorát egy-egy alkalommal.