"Sub pondere crescit palma!" - Szentes Város címertörténetéhez KATT IDE!Szentes díszpolgárai

[Bevezetés] - [Névsor] - [Netszemle]

Az, hogy egy-egy korszakban kit és miért tekintettek a város díszpolgárának, sokat elárul magáról a korról is. Az életpálya elismerése nem csak a tevékenység dicsérete, hanem személyes példakép állítás is.

A listában döntően férfiak szerepelnek. vannak közöttük korszakokon átívelő, megkérdőjelezhetetlen személyek, és lehetnek olyanok is, akik nem állták ki az idő próbáját. 

A legtöbbjükre ma már a történelem távlatából tekintünk. Néhányuktól az elmúlt években kellett búcsút vennünk, de hála Istennek vannak akik most is közöttünk élnek, és munkásságuk, példájuk a mindennapjainkra is kihatnak.

Nr. Év Név Született - Elhunyt Titulus - végzettség, foglalkozás, kitüntetések
1. 1881 Horváth Gyula 1843 - 1897 nagyváradi és teleki - politikus, publicista, ármentesítési kormánybiztos, a Lipót-rend lovagkeresztjének és a francia becsületrend commandeur-keresztjének tulajdonosa
2. 1887 Kossuth Lajos 1802 - 1894 udvardi és kossuthfalvi - ügyvéd, lapszerkesztő, államférfi, az első felelős magyar kormány pénzügyminisztere, kormányzó-elnök
3. 1905 Kossuth Ferenc 1841 - 1914 udvardi és kossuthfalvi - mérnök, vasúti kormánybiztos, vezérigazgató, függetlenségi politikus, pártelnök, kereskedelemügyi miniszter
4. 1905 Apponyi Albert 1846 - 1933 gróf - konzervatív politikus, a főrendiház tagja, képviselőházi elnök, vallás- és közoktatásügyi miniszter, valóságos belső titkos tanácsos, az aranygyapjas rend lovagja, az MTA tagja
5. 1905 Bánffy Dezső 1843 - 1911 báró - szabadelvű-párti politikus, képviselőházi elnök, a főrendiház tagja, miniszterelnök, főudvarmester, a Lipót-rend lovagja
6. 1905 Ugron Gábor 1847 - 1911 függetlenségi 48-as politikus, országgyűlési képviselő, publicista, lapszerkesztő
7. 1927 Bethlen István 1874 - 1946 gróf - konzervatív politikus, valóságos belső titkos tanácsos, a felsőház örökös tagja, miniszterelnök, az MTA tagja, a Revíziós Liga díszelnöke
8. 1927 Klebelsberg Kunó 1875 - 1932 dr. gróf - konzervatív politikus, valóságos belső titkos tanácsos, vallás- és közoktatásügyi miniszter, az MTA tagja, a Magyar Történelmi Társulat elnöke, a Corvin-lánc birtokosa
9. 1927 Bud János 1880 - 1950 dr. - statisztikus, egyetemi tanár, konzervatív politikus, titkos tanácsos, pénzügy-, közgazdasági-, kereskedelemügyi miniszter
10. 1933 Gömbös Gyula 1886 - 1936 vitéz - hivatásos katona, jobboldali fajvédő politikus, a MOVE elnöke, m. kir. titkos tanácsos, miniszterelnök, a Magyar Érdemrend nagykeresztjének birtokosa
11. 1933 Lázár Andor 1882 - 1971 dr. - jogász, jobboldali politikus, országgyűlési képviselő, m. kir. titkos tanácsos, igazságügy-miniszter
12. 1976 Bugyi István 1898 - 1981 prof. dr. - orvos, sebész, kórházigazgató, m. kir. egészségügyi főtanácsnok, címzetes egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa, a Kossuth-díj birtokosa
13. 1976 Török János 1898 - 1982 földmunkás-kubikos, a FÉKOSZ főtitkárhelyettese, Szentes utolsó polgármestere és első tanácselnöke, a Szentesi Járási Tanács elnökhelyettese
14. 1977 Erdei Mihály 1907 - 1992 juhász, földmunkás-kubikos, országgyűlési képviselő, a FÉKOSZ, majd a DÉFOSZ elnöke, az elnöki Tanács tagja, földművelésügyi miniszterhelyettes
15. 1977 Patai Szabó Sándorné 
sz. Döme Julianna
1912 - 1998 gyári munkás, a Szentesi Baromfifeldolgozó Vállalat igazgatója, országgyűlési képviselő (a címről 1992-ben lemondott)
16. 1987 Dorogi Zsigmond 1931 - 1993 irodalomtörténész, kritikus, rádiószerkesztő, rendező, a Magyar Rádió Irodalmi Szerkesztőségének vezetője
17. 1987 Balázs Árpád 1937 -  zeneszerző, Erkel-díjas, Érdemes Művész, Magyar Örökség Díjas, az európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja
18. 1995 Szalva Péter 1920 - 2002 dr. - kertészmérnök, biológus, növénynemesítő, a Szentesi Kertészeti Kutatóállomás alapító-igazgatója, kandidátus, a mezőgazdasági tudományok doktora, címzetes egyetemi tanár
19. 1997 Nyíri Antal 1907 - 2000 dr. - nyelvész, egyetemi tanár, a Szegedi tudományegyetem tanszékvezető docens, kandidátus, a nyelvészeti tudományok doktora
20. 1997 Tokácsli Lajos 1915 - 2000 festőművész, a Képzőművészeti Alap és a Rudnay gyula Emléktársaság alapító tagja, a Koszta József díj birtokosa
21. 1997 Zsoldos Ferenc 1920 - 2003 dr. - orvos, sebész-főorvos, a Bugyi István Emlékérem első kitüntetettje
22. 1997 Bácskai Mihály 1929 - 2011 nyugalmazott középiskolai tanár, gimnáziumigazgató, az irodalmi-drámai tagozat elindítója, a Radnóti-, Apáczai-, és Csokonai-díjak birtokosa
23. 1999 Imre Ernő 1918 - 2013 dr. - református lelkész, esperes, egyházkerületi tanácsbíró, zsinati tag, a teológiai tudományok díszdoktora
24. 1999 Vági lászló 1918 - 2008 nyugalmazott római katolikus plébános, főesperes, címzetes apát, Dunavarsány díszpolgára
25. 2000 Gujdár Sándor 1922 - 2005 nyugalmazott honvéd ezredes, zászlóaljparancsnok, az 1956-os forradalom egyik szentesi vezetője
26. 2001 Magyar József 1944 -  élelmiszer-ipari szakmérnök, a Hungerit Zrt. elnök-vezérigazgatója
27. 2003 Csikai Miklós 1942 -  dr. - kertészmérnök, az Árpád Agrár Zrt. elnök-vezérigazgatója, címzetes egyetemi docens, a Magyar Agrárkamara elnöke, a Kecskeméti Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetem Díszpolgára
28. 2003 Nagy János 1940 -  nyugalmazott zenetanár, zeneiskola-igazgató, főtanácsos, karnagy, orgonaművész, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjének birtokosa, Szegvár díszpolgára
29. 2004 Horváth István 1950 - gépészmérnök, a Koltavill-, majd Legrand Rt. volt vezérigazgatója 
30. 2005 Gera József Mátyás 1937 -  repülőgép-tervező-, fejlesztő-mérnök, a NASA Űrkutatási Központ nyugalmazott munkatársa
31. 2007 Bucsány György 1933 - 2012 nyugalmazott középiskolai tanár, igazgató-helyettes, a Magyar Köztársaság ezüst Érdemkeresztjének birtokosa 
32. 2007 Csíky László 1942 -  dr. - háziorvos, NB I-es kalapácsvető, sportorvos, edző, jellem-szobrász, member of I.S.C.
33. 2008 Haraszti Tegze Péter 1941 -  dr. - villamos mérnök, feltaláló, a mikro- és nano-áramkörök nemzetközileg elismert fejlesztője, veterán úszóbajnok
34. 2009 Kispál Mihály 1937 - id. dr. - orvos, belgyógyász, onkológus, a Vérellátó osztály vezető főorvosa
35. 2009 Rébeli Szabó József 1932 - 2011 dr. - jogász, nyugalmazott polgármester, vízilabdázó, edző
36. 2011 Berkes János   1946 - operaénekes (tenor), érdemes művész, az Operaház magánénekese, Örökös Tagja
37. 2011 Homoki-Nagy Mária  1959 - prof. dr. - tanszékvezető egyetemi tanár, az SZTE oktatási rektorhelyettese
38. 2011 Vajdovich István 1941 - prof. dr. - nyugalmazott osztályvezető főorvos, címzetes egyetemi tanár
39. 2013 Majtényi András 1948 - zenetanár, karnagy, Vaszy Viktor-díjas, a HMG irodalmi-drámai tagozat zenei vezetője
40. 2015 Gáspár Sándor 1956 - Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas érdemes művész - székesfehérvári Vörösmarty Színház  színésze

 >>> Tovább a Netszemléhez >>>