A Kultúregylet zenekara az 1920-as évek végén

2.4.1:A Szentesi Kultúr Egyesület

1926 õszén a hangszeren játszó zenekedvelõ szentesi emberek megalakították azt a szimfonikus zenekart, amely a városnak a késõbbiekben igen sok sikert hozott. A lelkes szervezõk közül a legjelentõsebbek a következõk voltak: Derzsi Kovács Ferenc, Derzsi Kovács Jenõ, Briher István, dr. Székely Alfréd. Kezdetben az együttes Kultúr Egyesület Filharmonikus, majd Szimfonikus Zenekar néven szerepelt. A zenekarban 11 hegedûs, 2 brácsás, 2 csellista, 2 nagybõgõs, 1 fuvolás, 2 trombitás, 2 klarinétos, 1 kürtös, 2 harsonás és 3 fõ ütõs játszott. Elsõ fellépésükre 1927. szeptember 1-jén került sor. A sikeres bemutatkozást évente több hangverseny követte. A zenekar karnagya Derzsi Kovács Jenõ, majd Briher István volt.

Az együttes sikerét fémjelezte, hogy az operaházi karmesterek közül többen is szívesen vállalták egy-egy zenekari est dirigálását. Számos mûvész is megfordult városunkban, csupán néhány közülük: Székelyhídi Ferenc énekes, dr. Dohnányi Ernõ, Erkel Sári zongoramûvészek, Zathureczky Ede hegedûmûvész és a sort még hosszan lehetne folytatni. A helybeli mûvészek csoportjából meg kell említeni a teljesség igénye nélkül az alábbi neveket Jakó Dezsõ, dr. Õze Imre, Göllner Károly, dr. Péter Pál Ottokár (zongora); Briher István, ifj. Péter Pál, dr. Bódy Béla (hegedû); Madarász Mihály és Lehota József (cselló). A zenekar számos vidéki fellépésen is részt vett. Így jutottak el Kiskunfélegyházára, Csongrádra, Nagykõrösre és Gyopárosra.

A hangszeresek mellett kamarakórus is mûködött, tagjaik sok-sok szép elõadással örvendeztették meg a közönséget.