Szolgabírói jelentés a császáriak közeledtéről

(1849. július 30.)

 

Tisztelt Al Ispán Úr !

 

Jelen veszélyes körülmények közt időről időre kívánt tiszti jelentés nyomán tisztelettel jelentem: miképp ma estvéli 7 óra felé a Bőldi révbe túlnan megjelent egy század nehéz lovas és egy század könnyű lovasság 3 darab 12 fontos ágyúval, kartács és sima golyókat lövöldözni kezdvén a Városba nagy rémülést okozott, mit azonban a Lenkey Ezredes által kiparantsolt 129-ik zászlóalj lelkesedése, s az harczi készsége letsilapított, de amikorra már ezen lelkes zászlóalj kiment, már akkoron az Őrségen kivolt 49-ik zászlóaljbeli fél század katonaság 2 ágyúval 5 egyént, 7 lovat agyon lőtt, egy ágyút pedig hasznavehetetlenné tett. A mieinkből az ágyúfedezeten volt néhány Huszárok közül egy kartáts golyó egyet kissé, szinte(!) két lovat megsebesített. Midőn éppen jelen levelet mai napon 10 órakor írom, Csongrád felől nagy tűz látszik, mit ezúttal körülményesen meg nem írhatván jövőre hagyom.

 

Szentes, 1849. Esztendő Júl. 30.

Müller Lajos

Fő Szolgabíró

 

Szolgabírói jelentés a bőldi révnél lezajlott tüzérségi párbajról és Csongrád fölgyújtásáról.  (1849. július 30.) (Közölve: Csongrád megye évszázadai 1985. I. 354.)