Dézsmajegyzék 1561-bõl (A Magyar Országos Levéltár gyûjteményébõl.)