"Szentes-kupa" repülõmodellezõ verseny (Cserebökény, 1986) (Sz. I.)

1.25:Repülõmodellezés

A repülõmodellezés a repülõgép-vezetés elõiskolája. 1947-ben az újjáéledt szentesi repülés hatására repülõmodellezõi kör szervezõdött 20 fõvel. Vezetõjük Gulyás Imre és Dobrai Ferenc lett. A lelkes csapat munkáját a Horváth Mihály Gimnázium karolta föl. Külön említésre méltó Varga Károly kiemelkedõ munkája, mert tagja lett az országos válogatott keretnek a rádióirányításos szabadrepülõ kategóriákban. A szentesi repülõk teljesítményükkel elérték a III. minõsítést, ez akkoriban nagy eredménynek számított.

1952-ben a Magyar Repülõ Szövetség Központi Repülõmodellezõ Iskola Szentesre költözött, és a repülõtéren képezték ki az ország modellezõ köreinek vezetõit bentlakásos egy hónapos tanfolyamokon. Parancsnokuk az országosan is elismert Horváth Ernõ volt. 1957-tõl Varga Árpád és Laki Imre vezetésével szakkörök mûködtek a Kossuth téri Iskolában és a ligeti Úttörõházban.

1964-ben a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban Varga Károly, a Tiszti Klubban Balkos Lajos, míg a Deák Ferenc utcai Nevelõotthonban Batta Sándor vezetésével mûködtek szakkörök. 1971-ben a körök klubbá szervezõdtek Szentes Városi Modellezõ Klub néven. A klub a 603 sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézetben mûködött Veres János igazgató vezetésével, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a szentesi repülõmodellezés fellendülése és kiterjesztése szempontjából.

A Hódgép és a Kontakta vállalatok, valamint az akkori Országos Szövetség is megfelelõ anyagi támogatást nyújtott a klubnak. A támogató szervek segítségével országos és nemzetközi szinten is kiváló eredmények születtek.

1976-ra a létszám elérte a 45 fõt, ebbõl 34 volt a minõsített sportoló. Versenyezni csak saját kezûleg épített gépekkel lehetett. 1980-ban rendezték meg elsõ ízben a "Szentes Kupa" országos bajnokságot. Mivel a régi repülõtér erre már kicsinek bizonyult, így a továbbiakban az országos és nemzetközi versenyeket már Cserebökény területén bonyolították. 1993-ban például hat ország versenyzõi küzdöttek a helyezésekért. Még ebben az évben errõl a területrõl kitiltották a modellezõket, mondván, hogy "letapossák a füvet", így edzésekre visszatértek a régi és az új repülõtérre. A terepek kicsinysége miatt az említett helyeken modellezõ versenyt nem lehet rendezni, mivel a sok kilométert repülõ gépeket a környezõ akadályok miatt követni és megtalálni lehetetlen volt.

1993 óta már csak néhány fõ hódol e nemes sportnak, de továbbra is eljárnak országos versenyekre, öregbítve Szentes város jó hírnevét. Legeredményesebb versenyzõjük id. Turányi Imre, aki tagja volt a magyar válogatott keretnek.

A "Szentes Kupa" versenyek még mindig élnek, csak éppen a Duna partján fekvõ Dömsöd melletti terepen rendezik meg.