Papp Imre írás közben (42. kép)


Tanyasi életkép (43. kép)


Kicsi fiú nagy libával (44. kép)

4.1:Gyerekek a gazdaságban

Vajda Jánosné, Molnai Eszter szavajárása volt: "A gyereket jókor tanítsd a munkára, hogy beleszokjon nagykorára!" A többszáz holdas gazda családjában is a gyermeknevelés alapja az életkorhoz szabott munka volt.

A családi munkaerõre alapozott paraszti gazdaságban libát, malacot akkor tartottak, amikor a gyerekek már tudták az állatokat pásztorítani, legeltetni. Még a nagygazda családban, Földváriéknál is anyai felügyelet mellett az 5-10 éves fiúk mindennapos feladata volt az aprójószág etetése, itatása. Mikor iskolások lettek, a tehénre is tudtak vigyázni. 10-12 évesen már vezették az ekekapa elõtt a lovat, etették a nagyobb állatokat. A 12-13 éves gyerek megtanult kaszálni. "Apám, meg egy napszámos kaszált. Õk levágtak két rendet, én levágtam egy rendet..." - emlékezett Földvári Nagy Sándor.

Sárköziéknél a három 9-12 éves fiú már úgy ellátta az állatokat, hogy nem kellett bérest tartani. Megetették a jószágot, kitrágyáztak utánuk, megtanultak tehenet fejni. A három fiú között munkamegosztás alakult ki. A legidõsebb a lovakkal, a középsõ a tehenekkel, a legkisebb a disznókkal foglalkozott. Fiús családban a fiúk segítettek anyjuknak kenyeret dagasztani, hajtogatni. Ugyanakkor a 7-8 éves fiúkat már felültették a traktorra, hogy szokjanak a géphez.

A várostól távol és a tanyai szomszédságban egymásra utaltan élõk tisztelettudó viselkedésre szoktatták gyermekeiket. A következõ udvarias fordulattal küldték át õket kölcsönkérni: -"Tisztelettel kéri édesapám Takács bácsit vagy Udvardi bácsit, hogy adja kölcsön a nagygereblyét, kisefát vagy kocsikötõ kötelet."

A tanyán élõ gyerekekkel a városi életet is meg kellett ismertetni. A Földvári családban a harmincas években Kajánból, a várostól 14 kilométerre fekvõ tanyából a fiúkat csütörtökönként hozták be a városba. Megmutatták nekik, mit hol és hogy kell intézni. Mentek a piacra és az adóhivatalba is.

Irodalom

Erdei Ferenc 1976., Papp Imre 1982., Szûcs Judit 1986a. 167-178.