Filó (Csáktornyai) Lajos

2.1:Filó (Csáktornyai) Lajos

(Szentes, 1858. szept. 5. - Nagykõrös, 1896. szept. 25.)

Író, újságíró, költõ, ügyvéd. Középiskoláit Újverbászon és Nagykõrösön végezte; bölcsészetet és jogot hallgatott Pesten és Heidelbergben. Hosszabb külföldi utazás után elõbb Pesten, Aradon, Nagykõrösön, majd ismét Pesten élt, végül 1888-ban Szentesen telepedett le, s ügyvédi irodát nyitott. Már jogász hallgatóként rendszeresen publikált a hazai lapokban, Csáktornyai Lajos írói álnév alatt. 1877 és 1888 között összesen 28 fõvárosi és 53 vidéki újságban jelentek meg cikkei, elbeszélései, versei és folytatásos regényei. Elsõ válogatott kötete 1879-ben Budapesten jelent Költemények címen.

Ismertebb munkái:

Soha többé c. regény (Arad, 1881),
Szeressünk és megbocsássunk c. elbeszélések (Arad, 1883),
A gyámoltalan c. vígjáték (Arad, 1885),
Derült percek c. elbeszélések (Esztergom, 1886).

Mûveibõl többet idegen nyelvre is lefordítottak; munkáiból felolvastak a Petõfi- és Kisfaludy Társaságban és a Kölcsey Egyletben. Szülõvárosában a Szentesi Lap fõmunkatársa lett, mely rendszeresen közölte írásait. Itthon készült fõbb mûvei: Szép leányok könyve, Diákok könyve, Szavaló-könyv (Szentes, 1893).