Imre Ernõ

3.6:Imre Ernõ

(Budapest, 1918. júl. 25. -)

Református esperes, Szentes Város Díszpolgára (1999). Budapesten született, középiskolai és teológiai akadémiai tanulmányait szülõvárosában, a Református Tanítóképzõt Nagykõrösön végezte. 1946-tól 48-ig ösztöndíjasként Hollandiában fejlesztette tudását. Csabdi lelkész, majd 1951-tõl nyugállományba vonulásáig, 1991-ig szentesi lelkipásztor.

Sokrétû irodalmi tevékenységet folytat. Számos közleménye jelent meg teológiai szakla-pokban. A Szentesi Élet hasábjain hétrõl-hétre jelentkezik "Gondolatok" címû aforizmáival (aforizma=valamely életbölcsességet, igazságot kifejezõ, tömör, szellemes mondás). Szépirodalmi stílusigénnyel fogalmazott megnyilatkozásai "500 gondolat", "Újabb 500 gondolat", és "Legújabb 500 gondolat" címmel könyvalakban is megjelentek. Álljon itt egy a "Gondolatok"-ból.

"Nem kell tükör ahhoz, hogy meglásd, milyen vagy. Azokat nézd meg, akik között jól érzed magad: olyan vagy."