Temesváry Kriszta

3.5:Temesváry Kriszta (Molnár Kálmánné)

(Abasár, 1905. aug. 3. - Telekgerendás, 1988. márc. 1.)

Abasáron született, de szentesinek vallotta magát. Magyar-történelem szakos tanára volt a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumnak. 1951-tõl nyugállományba vonulásáig, 1960-ig tanította szaktárgyait.

Versek címmel kötete jelent meg 1934 karácsonyára a Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. kiadványában Szûcs Pál finom illusztrációival. Tíz vers címmel pedig 1991-ben Szentes Város Könyvtárának kiadványaként, Rózsa Gábor szerkesztésében posztumusz (utószülött, hátrahagyott) kötete került a versszeretõ olvasók kezébe. A költemények ihlette illusztrációk a szentesi születésû László Anna grafikusmûvész munkái. A mûvészi kivitelû kötet hátlapján a szerkesztõtõl a következõket olvashatjuk: "TÍZ VERS - TÍZ RAJZ: tízszer bársonyos percben fények és árnyak, csúcsok és mélyek, ritmus és szünet, az egész oly keserédes, mint az élet, amelybõl vétetett."

Melegház

Gyöngyházburában ég a nap,
fürdik a vízililiom,
szivárványt szórnak a falak
és vízcsepp milliom.

Tapadtan csüng az üvegen,
a szivárványos körökön,
s megterhelt forró perceken
aléltan csordul, mint a könny.