Nagyajtósi István

3.4:Nagyajtósi István

(Nagybecskerek, 1908. aug. 1. - Szentes, 1989. nov. 21.)

A magyar-francia szakos gimnáziumi tanár Nagybecskereken született, Budapesten végezte gimnáziumi és egyetemi tanulmányait. A szentesi gimnáziumhoz 1933-ban került. Itt tanított nyugállományba vonulásáig, sõt néhány osztály tanítását még ezt követõen is vállalta. A francia nyelvoktatásban végzett igényes munkájával megalapozta a szentesi gimnázium ma is elismert francia nyelvoktatását. Sikeres francia középiskolai nyelvkönyvek szerzõje. Életmûvéért a Francia Akadémiai Pálma Lovagja kitüntetésben részesült. Mint a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja Szentes szépirodalmi múltját kutatta. E témában az utódok az õ eredményeire támaszkodhatnak.

Élete utolsó éveiben derült ki, hogy volt egy "rejtett" tevékenysége is, verseket írt. A "Hess, öregúr!" címet viselõ verseskötet Bácskai Mihályné gimn. tanár szerkesztésében jelent meg. A szerkesztõ bevezetõ írásában ezt olvashatjuk: "Fel kell tehát tennünk a kérdést: Nagyajtósi István csak azért verselhetett, mert tudta, hogy milyen a mûvészi versforma, ismerte a ritmusképleteket, rímfajtákat? Hivatkozhatnánk arra, hogy amikor a Vigilia megjelentette Márk István - ez volt a költõi álneve - verseit, akkor közismerten igényes szerkesztõk kezén jutott át a kézirat. Nem kell azonban érvekkel felvértezett kritikusnak lenni ahhoz, hogy felfigyeljünk a költõi véna félreérthetetlen jegyeire. Arra, hogy Nagyajtósi István képekben látja és láttatja témái világát. A kora tavaszi vízpart így elevenedik meg: "A füzek az árvízben bokáig állva hordozzák barkaterhüket..." A nyári este nyugalmára szokatlanul kifejezõ a hasonlata: "Mint vékony felhõsáv, szétszáll a gond a halványkék ég alatt..."

Könnyed eleganciával tudott bánni a szavakkal és formákkal.

Emlék

Egy pille szállt
Felém repült,
Majd elkerült,

Vidám varázskörök
Virágos ág
És fényes ég között.

Felém repült,
Majd elkerült,
Vidám varázskörök

Bogába font,
Tovább osont
Közel s nem érthetõn

Csalogató
Volt mint a hó
Egy nyári hegytetõn.