Böszörményi Jenõ

3.2:Böszörményi Jenõ

(Szentes, 1882. máj. 6. - Szentes, 1955. febr. 4.)

Szentesi születésû református lelkész. Gimnáziumi tanulmányait szülõvárosában, teológiai tanulmányait Budapesten végezte. Elõbb a fõvárosban segédlelkész, majd 1913-tól szentesi lelkipásztor. Egyházi témájú irodalmi tevékenysége mellett szépirodalmi munkái is ismertek. "Válogatott írásai és elbeszélései" 1998-ban magánkiadásban jelentek meg.

Elbeszélései fõként az alföldi parasztság világát örökítik meg példabeszéd-szerû erkölcsi tanulságokkal. A mikszáthi elbeszélõ hagyományok folytatója. Szépírói erõssége, ahogy hõseit drámai tömörséggel beszéltet.

Novelláskötetei: Verõfényes úton. Bp., 1928., Soli Deo Gloria kiadás; Magyar ég alatt. Szentes, 1929., a szerzõ kiadása; Napsütötte mezõkön. Szentes, 1931., a szerzõ kiadása; Virradni kezd. Szentes, 1937., a szerzõ kiadása.