2.8:Bíró Ferenc

(Szentes, 1937. febr. 5. - )

Irodalomtörténész. Jelentõs tudományos életmûvet mondhat magáénak.

A Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd 1960-ban a szegedi egyetemen magyar-francia szakos tanári oklevelet szerzett. 1960-1961-ben ösztöndíjas az MTA Irodalomtudományi Intézetében, és tanársegéd Szegeden. 1963-tól aspiráns az MTA Irodalomtudományi Intézetében. Az irodalomtudományok doktora /1941/. 1992-tõl az MTA textológiai bizottságának elnöke, 1994-tõl az ELTE tanára. 1997-ben Akadémiai-díjban részesült. Fõ kutatási területe a felvilágosodás, textológia /=irodalmi mûvek szövegének hiteles megállapítása/. Õ a Bessenyei György kritikai kiadás /=irodalmi mû szövegét és az arra vonatkozó adatokat, magyarázatokat tartalmazó kiadás/ sorozatszerkesztõje, a Régi Magyar Költõk Tára 1996-ban indult sorozatának 18. századi szerkesztõje.

Mûvei: A fiatal Bessenyei és íróbarátai /1976/

A felvilágosodás korának magyar irodalma /1994, 1995/