Katona Kiss Ferenc önarckép


Katona Kiss Ferenc 46 évesen


Feleségem köt (grafit)


Oszlopállító (olaj)

2.14:Katona Kiss Ferenc

festõmûvész (Szegvár, 1909. okt. 17. – Szentes, 1995. jún. 8.)

Katona Kiss Ferenc a Szentessel szomszédos Szegvár szülötte. A szentesi gimnáziumból a Képzõmûvészeti Fõiskolára ment, ahol rajztanári és mûvészi diplomát szerzett. Mestere Rudnay Gyula volt.

1940–1955 közötti években a budapesti Mûszaki Egyetem ábrázoló geometria tanszékének volt tanársegédje.

Aktív éveit követõen Szentesen telepedett le, 1966 óta csak festészettel foglalkozott. Mûvészetére Koszta József volt nagy hatással. Elsõ önálló tárlatát 1958-ban rendezte meg Szentesen. Grafikáit Sárospatakon állította ki, a Délalföldi Tárlat rendszeres szereplõje volt.

Mûvészetének gyakori témája családja, szülei, felesége, rokonsága, szûkebb ismeretségi köre. Elõszeretettel rajzolt, festett portrékat, de számos önarcképet is készített. Képein a munkában tevékenykedõ alakos kompozíciókat kedveli: Villamosítás, Oszlopállító, Panelezõk, melyeken az alföldi realista irányzat hatása érezhetõ. A természetábrázolás, tájképek, virágok, vizek is kedvelt témái közé tartoztak.

Realista mûvészetszemléletét bizonyítja ars poétikája:

“A valóság talaján állva, a természet szépsége elõtti mélységes alázattal a lényeges —környezetünk és mindennapjaink szépségeit — emberi közelségbe hozva alakítom festõi világomat. A valóságnak mintegy égi mását festem. Arany Jánossal vallom, hogy “nem a való hát, annak égi mása lesz, mitõl függ a költészet varázsa”.

Feleségével, Túri Júliával — házasságuk gyermektelen lévén — úgy határoztak, hogy megtakarított javaikat egy alföldi realista szemléletû képzõmûvészeti alapítvány létrehozására bízzák. A megvalósult Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júlia Képzõmûvészeti Alapítvány fiatal, realista szemléletû festõmûvészek alkotómunkáját támogatja.

Katona Kiss Ferenc munkássága elismeréseként 1981-ben Szentes város Pro Urbe Díját, 1984-ben pedig Koszta-emlékérmet kapott.

Halála után alkotásai Szentes város Önkormányzatához és a Koszta József Múzeum képzõmûvészeti gyûjteményébe kerültek. Szülõhelyét még életében megajándékozta alkotásaival, melyek a Falumúzeumban láthatók.