A Szent Miklós görög ortodox templom (Szélpál I.)


Templombelsõ


Ikonosztázion

A görög ortodox templom
Zene: LISZT FERENC: Desz-dúr consolation
Orgonán elõadja: Nagy János

1.2:A görög ortodox templom

Módosabb görög családok a háborús viszonyok miatt 1726-ban Magyarországra menekültek, közülük Szentesen is többen letelepültek. 1784-ben önálló egyházközséget alapítottak. 1786-ban felszentelték Szent Miklós tiszteletére épült torony nélküli templomukat. A kisméretû templombelsõ kiképzése harmonikus és magas színvonalú.

Az oltárt a templomhajótól elválasztó ikonosztázion héttengelyes, háromszintes, aranyozott, mûmárványozott, fa vázrendszerû, copft stílusú építmény, mely 39 ikontáblát foglal magába. Középen az elsõ képsorban áttört, aranyozott királykapun az örömhír, az Angyali üdvözlet ábrázolása, fölötte a Megváltó ellipszis alakú képe látható. Az északi diakónus kapun Szent Mihály arkangyal állóképe, fölötte Ábrahám áldozata kerek ikonon. A déli diakónus kapun Szent István protomártír, fölötte az Úr látogatása Ábrahámmal kerek ikon látható. Az alsó képsoron, a királyi kapu mellett a Tanító Krisztus aranytrónuson, szimmetrikusan a Trónoló Mária Istenanya ezüstdomborításokkal díszítve. Az északi szélsõ kép Szent Miklóst, a templom védõszentjét, a déli szélsõ kép pedig Keresztelõ Szent Jánost ábrázolja.

A második képsor az Utolsó ítélet kompozíciók szellemében készült. Középen a Deiszisz, azaz a könyörgés ítélõ Krisztusa, oldalán Szûz Máriával és Keresztelõ Szent Jánossal. Jobbra és balra hat-hat apostol képével. Észak felé, balra sorban Pál, Máté, Márk, András, Bertalan és Tamás, dél felé Péter, János, Lukács, Jakab, Simon és Fülöp apostolok állóképei láthatók.

Az ívben középen a megfeszített Krisztus Szûz Máriával és Szent János apostollal. Kétoldalt hat-hat próféta képe, az északi külsõ ívben Mózes, Salamon, Zakariás, a belsõn Izaiás és Gedeon, a déli külsõ ívben Áron, Dávid, János, Avakum, a belsõ íven Illés és Jeremiás próféta képét látjuk.

A templom déli homlokzatának falfülkéjében Szent Miklóst ábrázoló freskó látható. Alatta falba épített márványtáblán örökítették meg az egyházalapítók nevét. A tábla mellé állított barokk márványkereszt a mûemlék templom mûvészi értékét gazdagítja. 198283 folyamán állagmegóvást, teljes külsõ helyreállítást hajtottak végre az épületen.