Kõfaragók


Zolnay Károly

2.10:Zolnay Géza

festõmûvész (Szentes, 1886. dec. 15. Budapest, 1965. okt. 17.)

Zolnay Géza az iskolaalapító Zolnay Károly unokaöccseként már kora ifjúságától kezdve a képzõmûvészettel jegyezte el magát. Szentesi és szarvasi diáklapok illusztrátoraként tevékenykedett.

A Képzõmûvészeti Fõiskolán 1912-ben szerzett rajztanári diplomát. A fõvárosban telepedett le, ahol rajztanárként és szakfelügyelõként tevékenykedett. Pedagógiai munkássága mellett rendszeresen kiállította olajfestményeit és pasztellképeit a Nemzeti Szalonban és a Mûcsarnokban. Kiváló portréfestõ volt. Nagybátyja, Zolnay Károly arcképét 1926. június 26-án leplezték le a szentesi gimnáziumban.

Szülõvárosához fûzõdõ kapcsolatát Lakos János Pál festõmûvésszel és Fridrich János fotográfussal kötött barátsága erõsítette meg.