Futó Zoltán

2.6:Joó Béla

festõmûvész (Szentes, 1874. nov. 27. Szentes, 1909. nov. 27.)

Budapesten Bihari Sándor és Karlovszky Bertalan festõiskolájában, majd Münchenben és Nagybányán Hollósy Simonnál tanult.

Eleinte a müncheni iskola szellemében részletezõ kidolgozású figurális képeket, késõbb lendületesebb ecsetkezelésû alföldi plein-air, szabadban festett tájképeket készített. 1912-ben mûvei szerepeltek a nagybányaiak kiállításán. Szentesen Fridrich János fotográfus és amatõr festõ pártfogolta és ajánlotta Lyka Károly mûvészettörténész figyelmébe.

Fõbb mûvei: Futó Zoltán református lelkészt és Klauzál Gábort ábrázoló festménye.