A felsõpárti református templom (Szélpál I.)


Dobovszky templomterve (1912/14)


Fafaragással díszítet szószék (V. L.)

A felsõpárti református templom
Zene: BACH: G-dúr preludium
Orgonán elõadja Nagy János

1.14:A felsõpárti református templom

Szentes fõterén 1826-ban felépült a református nagytemplom. 1871 tavaszán az egyház presbitériuma gyûjtést indított a felsõpárti református templom építésére is. Az eredményesen induló gyûjtés elakadt, Futó Zoltán temesvári lelkész élesztette fel a templomépítés ügyét.

Elõterjesztése nyomán 1909. október 31-én Kálvin János születésének 400 éves évfordulóján a presbitérium egyhangúlag kimondta a munkálatok elkezdésének szükségességét. Az építés ügye 1912 elején felgyorsult. Többszöri pályáztatás után a szakértõk Dobovszky József István szentesi építész pályamunkáját fogadták el, de javasoltak néhány változtatást is a tervekben. Az építési munkákat Oláh Lajos szentesi építõmester, az egyéb kivitelezést Szatmári Pál szentesi asztalosmester nyerte el. A harangok, a színes ólomüveg ablakok és az úrasztali felszerelés tehetõs szentesi családok adományaként került a templomba. A toronyórát a hagyományoknak megfelelõen a város ajándékozta az egyháznak. Az orgonát a pécsi Angster József orgonaépítõ-mester készítette.

A templomszentelés látványos külsõségek mellett 1914. május 24-én ment végbe. A templom külsõ homlokzata tégla architektúrás, mûkõ építészeti elemekkel díszített.

A négyszög alakú fõhajót két oldalhajó egészíti ki, a fõtengelyben egy toronnyal, mely a fõbejárat bélletes ajtaját foglalja magában. A templomhajót lezáró félkör alakú apszisban helyezték el a faragással díszített szószéket, az úrasztalt és a keresztelõmedencét. A templom külsõ homlokzatának mûkõ elemei, a karzat mellvédje és a belsõ berendezés azonos, a népi díszítõmûvészetbõl kiemelt motívumrendszert mutatnak. A századforduló szecessziós építészetét képviseli a megépült felsõpárti református templom Dobovszky József István építész számos középülete mellett. A templom felújítására 1994-ben került sor, de a színes üvegablakok restaurálása jelenleg is tart.