A Polgári Leányiskola - ma Petõfi Sándor Általános Iskola


A Petõfi Sándor Általános Iskola az olimpiai tölggyel (Szélpál I.)

1.13:A Polgári Leányiskola (Ma Petõfi Sándor Általános Iskola)

Szentesen 1871-ben kezdõdött a polgári leányiskolai képzés. Az intézmény fejlõdése során 1891-re kinõtte az addig használt szükségépületeket, és egyre sürgetõbbé vált egy megfelelõ iskolaépület megteremtése.

A város elnyerte a vallás- és közoktatásügyi miniszter támogatását, aki ígéretet tett arra, hogy 1913 szeptemberében állami kezelésbe veszi az új intézményt. A város telket vásárolt, és megbízta Bohn Alajos bécsi építészt a városháza tervezõjét egy korszerû épület megtervezésével. Az eredeti elképzelések szerint itt mûködött volna a polgári leánynevelõ iskola, ipariskola, munkásgimnázium, zenei konzervatórium és egy régészeti múzeum. Bohn alápincézett, emeletes, két utcára nyíló, V-alaprajzú, sarkán fõhomlokzatos épületet tervezett, négy kerek oszlopos, timpanonos fõbejárattal. A homlokzat eklektikus stílusú, a végletekig leegyszerûsített építészeti elemeket, tagozatokat mutat.

Az épületet 1913. augusztus 26-án adták át iskolai használatra. Az új intézményt szeptember 1-jén birtokba vehették a növendékek. Az iskolát a kitûzött idõben államosították, a neve Állami Magyar Királyi Polgári Leányiskola lett. A polgári iskolai képzés 1948-ban megszûnt, ettõl kezdve az intézmény Petõfi Sándor Általános Iskolaként mûködik.