Az evangélikus templom (Szélpál I.)


Az evangélikus templom Kováts Károly festményén


A szószék Hegedûs László festményével

Az evangélikus templom
Zene: JOSQUIN DES PRES: Ave vera Elõadja a Bárdos Lajos Vegyeskar, vezényel Nagy János
ALBINONI: Adagio
Orgonán elõadja Nagy János

1.10:Az evangélikus templom

A neogótikus, idomtégla architektúrájú templom Francsek Imre tervei alapján készült 1904-ben. A karcsú toronysisak, keskeny csúcsíves ablakok, a támpillérek, a bejárat fölötti rózsaablak a gótikus építészet legjellemzõbb stíluselemeire utalnak. Figyelemre méltó a dísztéglából rakott homlokzat architektúrája, a mázas cserépfedés, valamint a tölgyfaajtó kovácsoltvas növényi ornamentikája. A szentély színes ólomüveg ablakai Krisztusjeleneteket ábrázolnak.

A fehérre festett, fából készült gótikus oltár a szentesi születésû Hegedûs László festõmûvész Jézus és a samariai asszony címû oltárképét foglalja magába. A templom orgonáját özv. Sulcz Endréné Francisti Mária adományozta férje emlékezetére. A harangok szintén a hívek adományaiból készültek Hõnig Frigyes aradi haranggyáros mûhelyében. A toronyórát a város adományozta, mely Herman Pál szentesi órás munkája. A templom finom arányaival harmonikusan illeszkedik a városképbe.