Dr. Csergõ Károly (Kovács Károly festménye)

1.7:Dr. Csergõ Károly

(Szegvár, 1879. szept. 25. - Szentes, 1969. jún. 13.) - vármegyei tisztviselõ, közigazgatási reformer, szociográfus. A gimnáziumot Szentesen, jogi tanulmányait Budapesten és Kolozsváron végezte. 1903-ban jogtudorrá avatták. 1901-ben lépett Csongrád vármegye szolgálatába. 1912-ben fõjegyzõvé választották.

Ebben a minõségében õ irányította azt a nagyszabású mezõgazdasági munkásház-építési akciót, amelynek eredményeként 1400 munkáscsalád jutott saját otthonhoz. Az elsõ világháború idején õ szervezte meg és vezette a vármegyei közélelmezési ügyosztályt. Érdemeiért 1916-ban a Ferenc József Rend Lovagkeresztjével tüntették ki. 1918-ban jelent meg a Közigazgatási fórumok c. munkája, amelyet az MTA dicséretben részesített. 1925-ben Csongrád megye alispánjává választották, mely tisztségét nyugdíjazásáig, 1937-ig viselte. Alispáni mûködését a korszak súlyos gazdasági, szociális és közegészségügyi problémái iránti érzékenység jellemezte. Szociográfiai munkáiban - Az Alföld problémái (1931), A sokgyermekes családok védelme (1939) - igyekezett ráirányítani a figyelmet a megoldást sürgetõ kérdésekre. 1937-ben az Országos Mezõgazdasági Szociálpolitikai Tanács alelnökévé választották. 1946-ban a Gazdasági Fõtanács felhívására tanulmányt készített a közigazgatás átalakításáról, munkáját aranyéremmel jutalmazták.