1.6:Dr. Csallány Dezsõ

(Szentes, 1903. nov. 10. - Nyíregyháza, 1977. márc. 28.) - régész, múzeumigazgató, Csallány Gábor szentesi múzeumalapító fia. A gimnáziumot szülõvárosában végezte; jogi doktorátusát a szegedi, régészeti tárgyú filozófiai doktorátusát pedig a budapesti egyetemen szerezte (1933). 1930-tól a Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Néprajzi Múzeum gyakornoka, ösztöndíjas a bécsi Naturhistorisches Museumban. 1936-1944 között a szegedi Somogyi Könyvtár és Városi Múzeum õre, majd igazgatója. Régészként Közép-Európa avar kori lelõhelyeivel foglalkozott, elkészítette azok teljes jegyzékét. 1954-tõl 1972-ig, nyugdíjazásáig a nyíregyházi Jósa András Múzeum igazgatója volt. Õ indította el a Szabolcs-Szatmári Füzetek c. múzeumi évkönyvet. A hazai és külföldi szaklapok rendszeresen közölték régészeti tárgyú tanulmányait. A szegedi és szentesi múzeumokban õrzött gepida leletanyagra támaszkodó kutatásai hozták meg számára az igazi tudományos sikert. Eredményei alapján több európai tudományos társaság tagjává választotta. Számos elismerés mellett a Móra Ferenc-díj és a Rómer Flóris-érem birtokosa.