1.3:Dr. Barta István

(Szentes, 1910. dec. 28. - Bp. 1966. ápr. 20.) - történész, a történettudomá-nyok doktora. Középiskoláit szülõvárosában, az egyetemet Szegeden, majd Budapesten mint az Eötvös Kollégium tagja végezte. 1935-ben megszerezte a tanári és bölcsészdoktori oklevelet. Másfél évet a bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként külföldi levéltári kutatásokkal töltött. 1936 végétõl a budapesti Egyetemi Könyvtárban ideiglenes gyakornok, 1941-tõl a Teleki Pál Tudományos Intézet tanára. Közben 1942/43-ban a berlini Collégium Hungaricum ösztöndíjasa. 1945-tõl a Kelet-Európai Tudományos Intézet, majd az MTA Történettudományi intézetének munkatársa, 1960-tól fõmunkatársa. Kezdetben középkori mûvelõdéstörténeti kutatásokat folytatott, az 1940-es évek második felétõl pedig Kossuth Lajos Összes Munkái kiadásával kapcsolatban a magyar reformkor, valamint az 1848/49-es forradalom és szabadságharc sok fontos kérdését tisztázta. Könyvei mellett számos tanulmánya jelent meg a történelmi szaklapokban.