Szigeti György egy régi fotón

1.36:Szigeti György

(Szentes, 1905. jan. 31. - Bp. 1978. nov. 26.) - Kossuth-díjas fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnökségi tagja. Iskolai tanulmányait Szentesen és a budapesti József Nádor Mûegyetemen végezte. 1928-ban az Egyesült Izzó kutatóintézetének munkatársa lett. Itt dolgozta ki az átfolyó áram által keltett elektro-lumineszcencián alapuló, sík geometriájú világítóeszközt, amelyre szabadalmat is nyert. Fõként a vákuumtechnika, a híradástechnika, a kisülésfizika kérdései, a lumineszkáló anyagok és félvezetõk fizikai, valamint technológiai problémái foglalkoztatták. A kezdetektõl, 1936-tól részese volt a hazai fénycsõgyártást megalapozó munkálatoknak. 1947-tõl az Egyesült Izzó kutatóintézetének vezetõje. 1954-ben az MTA levelezõ tagjává, 1958-ban pedig rendes tagjává választották. Megszervezte a Mûszaki Fizikai Kutatóintézetet. Tagja volt a Tudományos Minõsítõ Bizottságnak és a Tudományos és Felsõoktatási Tanácsnak. 1949-tõl az Eötvös Loránd Fizikai Társulat alelnöke, fõtitkára, majd elnöke. Vezetõ szerepet játszott több nemzetközi szervezetben is, pl.: Nemzetközi Világítástechnikai Szövetség (CIE), Nemzetközi Vákuumtechnikai Unió (IUVSTA).