Dr. Purjesz Zsigmond

1.34:Dr. Purjesz Zsigmond

(Szentes, 1846. - Bp. 1918. január 27.) - belgyógyász, egyetemi tanár. 1870-ben orvosi oklevelet szerzett a pesti egyetemen. 1871-ben szülész és sebész szakvizsgát tett, majd 1876-ban magántanári képesítést szerzett. 1880-ban a kolozsvári egyetem belgyógyászati tanszékére rendes tanárrá nevezték ki. Az 1891-93 között pusztító kolerajárvány idején miniszteri biztosként mûködött Kolozsváron. Szakszerû intézkedéseivel a járványt sikerült megfékeznie. Széleskörû tudományos munkásságot folytatott. 1885-ben jelent meg egyik legfontosabb mûve: A belgyógyászat tankönyve orvosnövendékek és gyakorló orvosok számára címen, amely utóbb számos kiadást megélt. Magyar orvosszerzõ tollából ez volt az elsõ teljes belgyógyászati munka. Tudományos és tanári mûködéséért 1901-ben udvari tanácsosi címmel tüntették ki. Volt tanítványai emlékszobrot állítottak tiszteletére a kolozsvári klinika épülete elé.