Papp Imre munka közben

1.31:Papp Imre

(Szentes, 1900. júl. 31. - Szentes, 1973. okt. 2.) - földmûves, néprajzi gyûjtõ, a szentesi tanyavilág tudósa. Öt elemi osztályt végzett kitûnõ eredménnyel a szentesi Központi Református Népiskolában, majd szülei földjén gazdálkodott. Részt vett a lakóhelye körüli tanyavilág kulturális életében; több évig elõadója volt a Szentes-Lapistói Külterületi Iskola szabadmûvelõdési tanfolyamainak. Tehetségére Gilicze László református lelkész figyelt fel elsõként, aki írásra biztatta. Elsõ néprajzi munkáját 1953-ban készítette Hogyan ünnepeltünk nagypénteken gyermekéveimben címmel. Ezt követõen sorra születtek néprajzi dolgozatai:

A tanyai ember élete Szentes tanyavilágában, A lóval nyomtatás, Mindennapi kenyerünk útja asztalunkig, Nagyapáink gyógyítási szokásai stb. Összesen 51 tanulmányt készített, melyekkel 12 országos és 10 megyei pályadíjat nyert. Írásait közölte a Honismeret, a Tiszatáj, a Szentesi Élet, a Csongrád Megyei Honismereti Hiradó és a Csongrád Megyei Hírlap. 1967-ben megkapta az önkéntes néprajzi gyûjtõk számára alapított Sebestyén Gyula Emlékérmet. Értékes kéziratos hagyatékát a Koszta József Múzeum, a Szentesi Levéltár és a Móra Ferenc Múzeum õrzi. Válogatott néprajzi írásai 1982-ben külön kötetben jelentek meg A parasztember élete Szentes tanyavilágában címen.