Dr. Badó Zoltán

1.2:Dr. Badó Zoltán

(Szolnok, 1935. nov. 9. - Szeged, 1997. júl. 21.) - sebész fõorvos, címzetes egyetemi tanár. 1954-ben a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett, 1960-ban a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerzett oklevelet. 1964-ben általános sebész, 1969-ben traumatológiai szakvizsgát tett; 1974-78-ban MTA levelezõ aspiráns, az orvostudományok kandidátusa; 1985-tõl c. egyetemi docens; 1991-tõl az orvostudományok doktora. 1960-tól a Szentesi Kórház munkatársa, Bugyi István professzor tanítványa. 1969-tõl osztályvezetõ fõorvos, 1975-tõl Csongrád megye balesetsebész fõorvosa, 1980-tól a Szegedi Orvostudományi Egyetem speciális kollégium elõadója, számos országos szakmai szervezet vezetõségi tagja. Kutatási területe a csont- és ízületpótlások. Magyarországon 1975-ben elsõként ültetett be szánkó típusú térdprotézist. Õ volt az, aki a vidéki traumatológiai osztályokban bevezette a koponyasérültek plasztikai ellátását, késõbb csípõízületi és térdízületi pótlásokat. Külföldi és hazai szaklapokban kb. 120 tudományos közleménye jelent meg; 10 szabadalom társszerzõje. 1988-ban megkapta Szentes Város Alkotói Díját, 1991-ben pedig a Bugyi István Emlékérmet.