Négyesy László

1.28:Négyesy László

(Szentes, 1861. márc. 6. - Budapest, 1933. jan. 7.) - irodalomtörténész, esztéta, egyetemi tanár, pedagógiai író. Gimnáziumi tanulmányait Szentesen és Egerben, az egyetemet Budapesten és Bécsben végezte. 1911-tõl a Pázmány Péter Tudományegyetemen a magyar irodalomtörténet professzora. 1918-tól a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 1921-tõl haláláig a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke. 1920-22 között Szentes nemzetgyûlési képviselõje. Számos középiskolai, irodalomtörténeti, stilisztikai, poetikai tankönyvet írt. Tudományos munkásságát 1930-ban Korvin-koszorúval jutalmazták. Halála után hagyatékának egy része a szentesi gimnázium tanári könyvtárába került. 1967-ben utcát neveztek el róla Szentesen, emlékét márványtábla õrzi a gimnázium falán.