Ifj. Kiss Bálint

1.23:Ifj. Kiss Bálint

(Szentes, 1802. dec. 29. - Pest, 1868. jan. 27.) - festõmûvész, Kiss Bálint ref. lelkész fia. Szentesen, Kecskeméten, majd 1819-tõl a debreceni református kollégiumban végezte tanulmányait. 1827-tõl a bécsi festõakadémián történeti festészetet tanult. 1830-32 között Szentesen élt és alkotott, majd külföldi tanulmányútra indult. Megismerkedett Olaszország, Svájc és Németország festõiskoláival. 1834 és 1837 között Debrecenben arcképfestészetbõl igyekezett megélni. 1837-tõl Pesten folytatta mûködését. Ekkor már történeti tárgyú képek is születtek mûhelyében. 1840-ben a Pesti Mûegylet alapító tagja. 1847-ben a Magyar Nemzeti Múzeum Képtárának õre, majd az elsõ festõiskola vezetõje. A festészetben a történelmi ábrázolásmód egyik elsõ hazai képviselõje. Képeit számos hazai közgyûjtemény, köztük a Nemzeti Galéria õrzi.