Jakó Géza

1.20:Jakó Géza

(Szentes, 1886. jan. 4. - Bp. 1943. okt. 19.) - keramikus, iparmûvész, szaktanár. A gimnázium elvégzése után a budapesti Képzõmûvészeti Fõiskolán és a Tanárképzõ Intézetben 1908-ban tanári oklevelet szerzett. Állami ösztöndíjjal nyugat-európai tanulmányúton német, holland és angol gyárak laboratóriumaiban bõvítette textil-, grafikai- és kerámiai ismereteit. Hazatérése után a pécsi Zsolnay-gyár mûtermében, majd a saját mûtermében Budapesten dolgozott. 1911-1923 között a Székesfõvárosi Iparrajziskola tanára. Elsõ külföldi kiállítása után (Helsinki, 1921.) az észt mûvelõdésügyi miniszter meghívására a tallinni iparmûvészeti iskolában megszervezte és 1923-1934 között irányította a kerámiai oktatást. Hazatérte után 1938-tól az Iparmûvészeti Iskolában tanított. Kerámiáival rendszeresen részt vett hazai és külföldi kiállításokon. Az agyagipari technológia és kémia tárgykörébõl írt tudományos munkái és tankönyvei elismert nevet szereztek számára itthon és külföldön egyaránt.