Horváth Mihály

1.19:Horváth Mihály

(Szentes, 1809. okt. 20. - Karlsbad, Csehország, 1878. aug. 19.) - Korának kiemelkedõ történetírója, 1841-tõl az MTA tagja, 1848/49-ben csanádi püspök, a Szemere-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, 1867 után a Magyar Történelmi Társulat, a Kisfaludy Társaság, az Országos Közoktatási Tanács és az MTA Történeti Osztályának elnöke. 1869-72 között Szeged, majd Budapest belvárosi kerületének országgyûlési képviselõje. Fontosabb történelmi munkái: A magyarok története (Pápa, 1842-46.), Magyarország függetlenségi harcának története 1848 és 1849-ben (Genf, 1865.), Huszonöt év Magyarország történetébõl 1823-1848 (Genf, 1865), Magyarország története 1-8. köt. (Pest, 1871-73.). 1906-ban utcát neveztek el róla Szentesen, 1922-tõl a helyi gimnázium névadója. Egész alakos szobra a gimnázium kertjében látható, Kisfaludy Stróbl Zsigmond alkotása (1934). Szülõházának helyét dombormûves emléktábla jelöli (Kossuth u. 12.), Borsos Miklós munkája (1981).