1.18:Heltai Ferenc

(Szentes, 1861. márc. 15. - Ischl, 1913. aug. 11.) - közgazdasági író, Budapest fõpolgármestere. Jogi tanulmányait Lipcsében és Budapesten végezte. 1881-ben az Ellenõr, 1883-tól a Nemzet c. lapok közgazdasági rovatvezetõje. Az ipartörvény revíziója c. tanulmányával akadémiai pályadíjat nyert, s 1884-ben az MTA nemzetgazdasági bizottságának tagjává választották. 1886/87-ben a Nemzetgazdasági Szemle, 1887-tõl a Vasúti és Közlekedési Közlöny szerkesztõje. Tagja a kereskedelmi minisztérium tarifa-bizottságának, az országos statisztikai tanácsnak, a fõvárosi törvényhatósági bizottságnak. Az Újságírók Gazdasági Egyesületének alelnöke, majd Falk Miksa halála után elnöke. 1896-tól országgyûlési képviselõ, 1907-tõl az Osztrák-Magyar Gázgyár Társaság igazgatója, 1909-tõl a Fõvárosi Gázmûvek vezérigazgatója. 1913. február 15-tõl Budapest fõpolgármestere, fõrendiházi tag.