Hegedûs László

1.17:Hegedûs László

(Szentes, 1870. jan. 3. - Budapest, 1911. júl. 7.) - festõmûvész. Tanulmányait Münchenben, Bécsben és Párizsban végezte. Hazatérése után a Benczúr Mesteriskola növendéke lett. 1894-tõl kiállításai voltak a Mûcsarnokban. 1903-ban kinevezték a Képzõmûvészeti Fõiskola tanárává. Számos vallásos és történelmi tárgyú képet festett.

A Krisztus siratása c. képével Rómában Ipolyi-díjat nyert (1904). Oltárképei a New York-i katolikus templomban és a szentesi evangélikus templomban találhatók. Az 1905-ös milánói nemzetközi kiállításon aranyéremmel tüntették ki. 1932-ben utcát neveztek el róla. A szentesi Helyõrségi Mûvelõdési Otthon az õ nevét viseli.