Drahos István

1.13:Drahos István

(Budapest, 1895. dec. 14. - Szentes, 1968. máj. 12.) - Grafikus, a magyar exlibris mûvészet belföldön és külföldön egyaránt elismert képviselõje. 1920-25 között az Iparmûvészeti Iskolában Helbing Ferenc tanítványa volt. 1933-tól 1957-ig, nyugalomba vonulásáig rajztanárként mûködött Szentesen. Elsõsorban fametszetben dolgozott, a düreri hagyományú, vonalas metszõ technikát mûvelte, amelyben igazi virtuóznak mutatkozott. Munkásságáról 870 számozott exlibris tanúskodik, de készített könyvillusztrációt és bélyegterveket is. Gyûjteményes hagyatékát a Koszta József Múzeum gondozza. 1971-ben utcát neveztek el róla Szentesen. 1985-ben emléktáblát helyeztek el tiszteletére a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola falán.