Dobosy Mihály (ifj. Kiss Bálint festménye)

1.10:Dobosy Mihály

(Szentes, 1780. jan. 14. - Szentes, 1853. máj. 13.) - református lelkész, író. Iskoláit szülõhelyén, Hódmezõvásárhelyen és Debrecenben végezte. 1803-ban Kismarján akadémiai rektor lett; 1806-ban a göttingeni egyetemen folytatta tanulmányait. Hazatérése után elõbb Vajszlón, majd 1813-ban Szentesen választották lelkésszé. Mint ifjúsági író és mûfordító gazdag munkásságot fejtett ki. (Portréját ifj. Kiss Bálint festette meg 1840 körül.)