kiegészítés a lap jobb szélén:(Ekklézsia-I. 163.jpg)