kiegészítés a lap jobb szélén:.(Ekklézsia-I. 163.jpg)