kiegészítés a sorok között ésa lap alján. (Ekklézsia-I. 148.jpg)