e’ végre ad az Ekkle’siában most beszúrása lap bal szélén (Ekklézsia-I. 121.jpg)