beszúrás a sorok között, valamint a lap balszélén (Ekklézsia-I. 116.jpg)